fbpx

Вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ: Устойчиви стратегии за заместване на продуктите за растителна защита в производството на плодове

септември 5, 2023

Овощарите са изправени пред много предизвикателства, те трябва да поддържат конкурентен добив, като същевременно спазват разпоредбите на ЕС, ограничаващи употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и тяхното въздействие върху околната среда.

Испанска оперативна група разработва списък с алтернативни стратегии за костилкови плодове, горски плодове и трапезно грозде, които могат да се прилагат вместо ПРЗ.

Въпреки че ПРЗ могат да предпазят растенията от унищожаване от болести и зарази, в същото време те могат да окажат вредно въздействие върху почвата, водата, въздуха и биоразнообразието, както и върху нецелевите организми, животните и човешкото здраве. Като част от стратегията от „Фермата до трапезата“ в рамките на Зелената сделка, Европейският съюз цели 50% намаляване на химическите пестициди до 2030 г. Освен това, през 2015 г. EFSA (Европейският орган за безопасност на храните) публикува разширен проект на списък от 77 „кандидати за заместване“ (CfS) – активни вещества, които трябва да бъдат намалени при растителна защита. Това са вещества, които представляват специфичен риск или се смята, че патогените или вредителите, които те контролират, могат да бъдат третирани с помощта на нехимични или превантивни методи.

Този списък доведе до нова национална политика, ограничаваща употребата им, и също така подтикна производителите да изтеглят определени продукти от пазара. Следователно производствените системи трябва да се развиват, за да намалят зависимостта от пестициди, да намерят алтернативни решения и да прилагат по-интегрирани и устойчиви подходи.

Испанската оперативна група FruitCare е създадена през 2020 г. и има за цел да създаде програми за заместване на ПРЗ за производителите на плодове. 

Координаторът на проекта Естер Ариас (PCTAD) разказва: „ Основната цел на този проект е да запази конкурентоспособността на сектора за производство на плодове в Испания и да осигури минимално въздействие върху околната среда. Важно е да се предвиди адаптирането на растениевъдството към новите европейски изисквания за обществено здраве .“

Оперативната група е създадена да проектира и насърчава устойчиви, нехимически, превантивни и лечебни производствени практики като алтернативи на ПРЗ, съобразени с характеристиките и изискванията на всяка култура и географска област.

ASAJA – професионална земеделска организация – ръководи проекта. Други партньори включват: Ideagro – изследователска компания, посветена на агрохранителния сектор, Университета в Сарагоса – Институт за съвместни изследвания на селскостопанските храни, бизнес училище, селскостопанска кооперация и ZERYA – доброволна търговска марка за качество за продукция без остатъци от пестициди . Ферми от основните региони за производство на плодове също бяха включени: Мурсия, Естремадура, Андалусия, Комунидад Валенсия и Арагон.

„ Когато фермерите участват в проекта, това гарантира практически подходи и подходи, близки до пазара, които помагат да се намерят решения и алтернативи, отговарящи на предизвикателствата, адресирани от този вид проекти “ – подчертава Хавиер Аризменди от ZERYA и технически съветник на групата.

Първият етап на проекта е да се класифицират активните вещества, от списъка на EFSA според функция, патоген/вредител, култура. След това партньорите оцениха въздействието на потискането на всяко ПРЗ. „Земеделските производители, участващи в проекта, бяха интервюирани за техните опасения относно бъдещи ограничения за употребата на активните съставки, които използват – казва Хавиер, а партньорите също така направиха преглед на алтернативите на пазара, които биха могли да служат като заместители, Ние идентифицирахме целите както преди, така и след прибиране на реколтата.”

След това партньорите дефинираха техническите аспекти на алтернативите за всяко от ПРЗ. Хавиер Аризменди обяснява: „ Всички стратегии са свързани с пониско въздействие върху околната среда, включително третиране с биоконтрол на полето, стимулиране на резистентността на растенията, прилагане на технологии след прибиране на реколтата, които помагат да се поддържа качеството на плодовете и да се увеличи срокът на годност (напр. нехимически карантинни лечения). Стратегиите също така отчитат въздействието върху човешкото здраве от фермера до потребителя.

Тези алтернативи бяха тествани с фермери, участващи в проекта, чрез два цикъла на отглеждане 2020-2021. Тестове за костилкови плодове бяха извършени във ферми за праскови и сливи в Мерида и ферма за череши в Уеска, трапезното грозде беше тествано във ферма в региона Виналопо и накрая, червените плодове бяха тествани във ферми за ягоди и малини в Huelva, всички тестове са извършени в реални парцели, представящи реални производствени условия.

Партньорите проведоха сравнително проучване, като събраха данни и резултати от полеви опити. Проучването разглежда социално-икономическото въздействие на стратегиите, което им позволява да определят реалните последици от потискането на активните съставки, както и пригодността на предложените алтернативни стратегии за всяка култура.

Въз основа на резултатите от проекта, партньорите са разработили и създали „Карти за разпространение“ за всяко от ПРЗ.

Хавиер Аризменди обяснява: „Картите обясняват накратко кои алтернативни процеси или методи могат да се използват вместо продукта. Освен това проведохме проучване за популациите от насекоми на всеки от тестовите участъци, сравнявайки плътността и биоразнообразието на видовете в края на последния сезон. Това проучване ни позволи да оценим прякото въздействие върху насекомите както патогенни, така и полезни, свързани с двата различни тествани селскостопански модела. В процеса успяхме да идентифицираме инвазивен вид Thrips в Huelva, който не е бил документиран преди и който е вид карантинно предупреждение, успяхме да предоставим тази информация на регионалните власти, за да издадат съответните си предупреждения и уведомления. Картите бяха раздадени на всички земеделски членове на Групата, участващи в проекта, и могат да бъдат изтеглени на уебсайта на FruitCare.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Красивата био история на Дивата ферма

Красивата био история на Дивата ферма

Дивата ферма – далеч от големия град, сгушена в полите на Източните Родопи край малкото село Горно Поле. Там, където природата е почти незасегната от човека, а меандрите на река Арда спират дъха. Район, в който стотици застрашени видове и диви животни живеят...

Здравословна храна и къси вериги за доставки, вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ

Здравословна храна и къси вериги за доставки, вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ

Развитие на местни пазари за биологично ценни продукти Биологично ценни продукти са тези хранителни продукти, които се характеризират  с високо съдържание на биологично активни съединения: витамини, незаменими аминокиселини, ненаситени мастни киселини, минерали....

Проект PoshBee в подкрепа на здрави пчелни популации, устойчиво пчеларство и опрашване в Европа

Проект PoshBee в подкрепа на здрави пчелни популации, устойчиво пчеларство и опрашване в Европа

Posh Bee в ЕПИ-АГРИ: Превод на пчелните изследвания за нуждите на практиката PoshBee (Общоевропейска оценка, мониторинг и облекчаване на стреса и здравето на пчелите) е проект с множество участници, който се финансира от програмата за научни изследвания и иновации на...