fbpx

Войчеховски: Потенциалът на европейското селско стопанство е тясно свързан с поддържането на малки и средни ферми

май 9, 2022
Потенциалът на европейското селско стопанство е тясно свързан с поддържането на малки и средни стопанства и слагането на край на индустриализацията на селското стопанство – подчерта днес в Лодз еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски. В рамките на Деня на Европа, отбелязан в понеделник, еврокомисарят изнесе лекция във Факултета по биология и опазване на околната среда на Университета в Лодз, озаглавена „Еволюция на политиката на ЕС за опазване на околната среда и климата на примера на селскостопанския сектор”.

Фермите изчезват

Войчеховски посочи, наред с другото, че в селското стопанство имаме работа с нарастваща интензивност на селскостопанското производство и индустриализация на този сектор на икономиката, което води до голям спад в броя на фермите в ЕС. По думите му през 2005 г. те са били 14 милиона, а за десетилетие са намалели с 4 милиона стопанства.

Потенциалът на европейското селско стопанство е тясно свързан с поддържането на малки и средни ферми, но индустриализация на селското стопанство, превръщането на земеделието в индустрия –  фермите във фабрики, животните в машини – това не е добра посока, а нещо, което се опитваме да променим в сегашната обща селскостопанска политика, подчерта той.

Той обясни, че Италия е добър пример за политика, която базира селското си стопанство върху системата на малките ферми. Той посочи, че тази страна в момента има около 8 процента земеделска земя в ЕС, а дава 18%  от производство на Съюза в този сектор.

Задачи на Общата селскостопанска политика

Еврокомисарят по земеделието подчерта, че реформата на общата селскостопанска политика е също така да направи селското стопанство по-екологично, щадящо климата и с хуманно отношение към животните. От друга страна, тя трябва да се проведе така, че да бъде реформа, която е приятелска и за фермерите. Без тях няма да имаме продоволствена сигурност. Ние провеждаме реформа, която се опитва да съгласува тези цели. Вече осъществихме първия й етап, който беше свързан със законодателната форма на общата селскостопанска политика за 2021-2027 г. Това вече е направено, миналата година Европейският парламент прие реформата – обясни Войчеховски. Сега – както добави той – тече вторият етап от разработването на Националните стратегически планове. „Има текущ диалог с държавите-членки и той трябва да доведе до одобрение на плановете през следващите няколко месеца“, каза той.

Еврокомисарят отбеляза, че целият бюджет на общата селскостопанска политика е 387 милиарда евро за седем години, от които приблизително 100 милиарда евро са фонд за развитие на селските райони, а 287 милиарда евро ще отидат директно за фермерите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...