fbpx

Евродепутат: 29% от фермите в ЕС се управляват от жени

март 8, 2022

Евродепутатът Даниел Буда (PNL, EPP), заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (AGRI), попита Европейската комисия за важността на насърчаването и подкрепата на жените в селското стопанство.

Само 4.2% от жените в земеделието са по-млади от 35 години

„Земеделският сектор е доминиран от застаряващото население, независимо дали са мъже или жени. В момента около 4,2% от жените в селското стопанство са на възраст под 35 години, а 62% са на възраст над 65 години. Тази статистика разкрива суровата истина, а именно проблемите, които има блокът на ЕС при постигането на целите за обновяване на поколения фермери“, каза Буда, който следи темата през последните години.

„В проучване на Евростат през 2016 г. около 29% от фермите в ЕС се управляват от жени, но средното за Европа не разкрива несъответствия между държавите-членки. Например в Литва и Латвия около половината ферми се управляват от жени, докато в Малта, Германия или Холандия процентът не надвишава 10%. Тази ситуация е проблем, когато целите, свързани с новото поколение фермери, не могат да бъдат постигнати“, обясни евродепутатът.

В отговора си европейският комисар по земеделието Януш Войчеховски посочва, че „Държавите-членки ще трябва да оценят положението на младите фермери и жените в селското стопанство и селските райони и да се справят с предизвикателствата в тази област, за да осигурят еднаква заетост и да увеличат броя на младите фермери“.

Равенството между половете е част от специфичните цели в регламента на ОСП

„Равенството между половете и подкрепата за младите фермери са част от специфични цели 7 и 8 на Общата селскостопанска политика – ОСП (Регламент 2021/2115, член 6, параграф 1, букви ж) и (з)) и следователно се прилага както за европейските Фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Държавите-членки ще трябва да оценят положението на младите фермери и жените в селското стопанство и селските райони и да се справят с предизвикателствата в своите стратегически планове. Въпреки че от държавите-членки не се очаква да разработват интервенции, които се фокусират изключително върху равенството между половете, се очаква те да включват равенството между половете като елемент, който трябва да се разглежда при интервенции с други основни цели. Също така е важно да се отбележи, че съгласно ОСП за 2023-2027 г. държавите-членки ще трябва да създадат партньорство, което включва съответните органи, включително тези, които отговарят за равенството между половете и борбата с дискриминацията. Държавите-членки ще включат своите партньори в изготвянето на стратегически планове за ОСП“, казва служителят на Европейската комисия.

Войчеховски припомни, че „в препоръките, адресирани до държавите-членки и в придружаващото съобщение в контекста на Европейския зелен пакт и стратегията „Фермата към потребителя“, Комисията призовава държавите-членки да обърнат особено внимание на специфичните нужди на жените в селското стопанство и в селските райони, за да се осигури равенство между половете, както и да се увеличи броят на младите фермери.“

снимка: wegate.eu

източник agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...