fbpx

Европейската комисия иска да стимулира въглеродното земеделие

декември 17, 2021


  • Европейската комисия иска да създаде система за стимулиране на фермерите и горските стопани за фиксиране на въглерода. Съхранението на CO2 трябва да помогне за постигане на целите на Европейския съюз за климата. 
  • Това е план за плащане на фермерите за онова, което правят безплатно, а именно добри земеделски практики, които усвояват и съхраняват въглерода в почвата, като по този начин намаляват вредните емисии, казва еврокомисар Войчеховски. 

Европейската комисия популяризира своята стратегия „От ферма до вилица“, чрез нея се опитва да намали употребата на химически пестициди с 50% и торове с 20% преди 2030 г. Освен това тя цели да разшири биологичното земеделие върху 25 % от земеделска земя. Планът включва също инициатива за въглеродно земеделие и регулаторна рамка за сертифициране на отстраняването на въглерода.

нива поле

КАКВО Е ВЪГЛЕРОДНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ? Въглеродното земеделие може да се определи като зелен бизнес модел, който възнаграждава земеделските стопани за възприемане на подобрени практики за управление на земята, водещи до намаляване на въглерода, освобождаван в атмосферата. Концепцията за въглеродно земеделие е нова и е въведена от стратегията Farm to Fork. Тя се основава на Европейския зелен курс, насърчавайки селското и горското стопанство да предприемат повече действията в областта на климата и призовава за създаване на необходимите стимули за земеползвателите. Такива финансови стимули могат да идват от публични или частни източници или комбинация от двете и ще бъдат възнаграждение за фермерите, които постигат резултати за смекчаване на вредното въздействие.

Да се намали въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата е основната цел на въглеродното земеделие, идеята е да се увеличи количеството въглероден диоксид (CO2), съхраняван в почвата и по този начин да се намали присъствието му в атмосферата. Фермерите се стремят да допринесат за справяне с изменението на климата, като използват различни селскостопански методи, вариращи от сеитбообращение, покривни култури и намалена обработка на почвата до прецизно прилагане на азот. Земеделските производители в Европейския съюз смятат, че подобни практики вече са прилагани доброволно и това може да продължи, но все пак има притеснения, че въвеждането на въглеродното земеделие няма да доведе до допълнителна тежест за тях. Може да се каже, че селскостопанският сектор е готов да „свърши своята роля“ за превръщането на страните от Европейския съюз в климатично неутрални, важно е обаче да се знае цената за тази трансформация. Стопаните виждат шансове във въглеродното земеделие, но трябва да бъдат ръководени от пазара. Заинтересованите страни в селското стопанство виждат промяната към въглеродното земеделие в Европейския съюз положително, но подчертават, че трябва да бъдат определени подробности относно финансовите стимули за земеделските производители в ЕС за правилното му внедряване.

Европейската комисия иска да предложи правна рамка за сертифициране на съхранение на CO2 през следващата година. Властите в Брюксел съобщиха за това в средата на седмицата. „До 2030 г. инициативите за климатично ефективно земеделие трябва да допринесат за съхранението на 42 милиона тона CO2 в естествени поглъщатели на въглероден двуокис в Европа“, казват от Комисията.

Планираните мерки – нови бизнес възможности

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс обеща, че новите мерки на ЕС ще помогнат за създаването на нови бизнес възможности за земеделските и горските стопани и други стопани в селското стопанство, ефективно за климата.

 

Комисията планира три основни области на действие:

  1. Насърчаване на климатично ефективни земеделски практики в рамките на  Общата селскостопанска политика (ОСП)  и други програми на ЕС, както и чрез национално публично и частно финансиране;
  2. стандартизиране на методите за наблюдение, докладване и проверка, необходими за създаване на ясна и надеждна рамка за сертифициране и позволяване развитието на доброволни въглеродни пазари;
  3. предоставянето на по-добри знания, управление на данни и индивидуални консултантски услуги.

Засилване на декарбонизацията и генериране на приходи

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски подчерта, че селското и горското стопанство са съюзници в борбата срещу изменението на климата, тъй като смекчават последиците от него, като премахват CO2 от атмосферата.

Според него политиката за улавяне на водорода е само добра новина за фермерите. Земеделието и горското стопанство са наши съюзници в борбата срещу изменението на климата, те смекчават неговото въздействие, като премахват въглерода от атмосферата. Въглеродното земеделие ще засили приноса на фермерите и горските стопани към декарбонизацията на нашата икономика, като осигурява допълнителен доход за фермерите, същевременно защитава биоразнообразието, прави стопанствата по-устойчиви на природни бедствия и гарантира продоволствена сигурност. Изследванията и иновациите също ще допринесат за тази цел, като предоставят допълнителни решения на фермерите и горските стопани. Европейската комисия и вече инициира действия, които в близко бъдеще ще се превърнат в конкретни законодателни проекти. Може да се каже, че като цяло това е план за плащане на фермерите за онова, което правят безплатно, а именно добри земеделски практики, които усвояват и съхраняват въглерода в почвата, като по този начин намаляват вредните емисии. Това са известни практики като използването на оборски тор и внасянето му в почвата, чрез оран или смесване със слама след прибиране на реколтата, широко използване на пасища или агролесовъдство и комбиниране на обработката на почвата с елементи от горско стопанство.

коронавирус, Януш Войчеховски, Agrozona.bg

Януш Войчеховски

Става дума за практики, които вече се прилагат. Държавите-членки, които изберат тази посока, а бих искал всички те да я поемат и да я приведат в съответствие със своите стратегически планове – ще могат да плащат на земеделските производители за тези добри практики като част от директните плащания. Това е един от начините за получаване на средства“, казва още еврокомисар Войчеховски пред медиите в родната си Полша.

Основната задача е производството на храна

Междувременно Германската асоциация на фермерите (DBV) предупреди в първоначална реакция на съобщението на Комисията за несъответствие. „Основната задача на селското стопанство е да произвежда безопасна, висококачествена храна. Свързването на въглерода може да бъде предоставено като допълнителна услуга за опазване на климата “, казва генералният секретар на DBV Бернхард Крюскен, пред немската аграрна преса.

Асоциацията на земеделските производители разкритикува частично планираното интегриране на „въглеродното земеделие“ в селскостопанската политика на ЕС, планираното закриване на земеделски и горски зони и връзката с регулаторните екологични изисквания.

Ограничението на ОСП няма да се оправдае от потенциала на въглеродното земеделие и би забавило широкото прилагане, предупреди Крюскен. Допълнителната климатична услуга ще трябва да бъде финансирана с допълнителни средства, например от търговия с емисии.

Какво следва

До края на 2022 г. Комисията ще предложи регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на отстраняването на въглерод въз основа на стабилни и прозрачни правила и изисквания за отчитане на въглерода за наблюдение и проверка на автентичността и екологичната цялост на висококачествено устойчиво отстраняване на въглерод. Такива правила ще осигурят необходимата правна рамка за разширяване на въглеродното земеделие и промишлените решения за отстраняване на въглерода от атмосферата. През януари 2022 г. ще бъде стартирана и покана за доказателства. Въглеродното земеделие ще бъде ключов приоритет за Френското председателство на Съвета на ЕС, което започва на 1 януари догодина.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...