fbpx

Европейска зелена сделка: Комисията търси мнения за по-добро управление на хранителните вещества

юни 7, 2022

Хранителните вещества продължават да се губят по цялата хранителна верига

Европейската комисия започва обществена консултация относно разработването на план за действие за интегрирано управление на хранителните вещества. Планът за действие, обявен в стратегиите на ЕС за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“, ще помогне за постигане на целта на Европейския зелен договор до 2030 г. за намаляване на загубите на хранителни вещества с 50%, като същевременно гарантира, че няма влошаване на почвеното плодородие. Целта на двете стратегии е да се намали употребата на торове с поне 20%, като същевременно се повиши устойчивостта на хранителните системи.

Затварянето на цикъла на хранителните цикли е част от концепцията за кръгова икономика и Планът за действие за интегрирано управление на хранителните вещества ще има за цел да стимулира пазарите за възстановени хранителни вещества.

„Хранителните вещества са от съществено значение за живота, но наличието на излишни хранителни вещества във въздуха, водата и почвата оказва значително влияние върху общественото здраве, климата и околната среда. А намаляването на използването на торове, ще направи Европа по-малко зависими от вноса, включително от Русия. Тази обществена консултация ще ни помогне да използваме опита на фермери, индустрии, организации на гражданското общество и граждани как да идентифицираме основните двигатели на замърсяването с хранителни вещества и начините за справяне с него, както и да стимулираме пазарите за възстановени хранителни вещества., коментира Виргиний Синкевичюс, комисарят по околна среда, рибарство и океани.

Хранителните вещества продължават да се губят по цялата хранителна верига, във въздуха и водата с отрицателно въздействие върху човешкото здраве, околната среда и икономиката. В Европа излишъкът от азот и фосфор в околната среда вече надхвърля безопасните планетарни граници. Общите екологични разходи за цялото замърсяване с хранителни вещества в Европа се оценяват на 70–320 милиарда евро годишно. Планът за действие за интегрирано управление на хранителните вещества е уникална възможност за разглеждане на хранителните цикли в световен мащаб и осигуряване на холистичен и устойчив подход към управлението на хранителните вещества. Земеделски производители, индустрии, неправителствени организации, граждани и други заинтересовани страни са поканени да споделят своите виждания относно този план за действие чрез онлайн консултация, която продължава до 26 август 2022 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...