fbpx

ЕК одобри 11-то изменение на ПРСР 2014-2020

ноември 29, 2021

Чрез него е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 11-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията С (2021)8541 от 19.11.2021 г за одобрение на 11-тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

В Решението си ЕК пояснява, че с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета бе удължена продължителността на програмния период 2014-2020 до 31 декември 2022 г и на държавите членки бе предоставена възможността да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г и 2022 г. Поради това Програмите за развитие на селските райони трябваше да бъдат изменени.

Изменението и допълнението на ПРСР у нас бе гласувано на 19.02.2021 г от Комитета за наблюдение и се даде мандат на Управляващия орган да ги договори с ЕК. На 11.03.2021 г България представи в ЕК искане за одобряване на 11-то изменение на ПРСР 2014-2020. С Решението ЕК одобри изменението на ПРСР 2014-2020 в окончателната му версия, изпратена на Комитета на 4.11.2021 г.

Разходите, станали допустими в резултат на изменението на ПРСРС 2014-2020, са допустими от 11.03.2021 г. В резултат на добавянето на средства за преходния период към удължената ПРСР 2014-2020, и прехвърлянето на средства между мерки и подмерки, общият публичен принос на ПРСР 2014-2020 се увеличава с 900 170 048 евро публични средства (от 2 895 255 368 до 3 795 425 417 евро публични средства), като стойността на приноса на ЕЗФРСР се увеличи съответно със 762 327 809 евро (от 2 366 716 966 евро до 3 129 044 775 евро).

С одобреното 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г между двата програмни периода.

 

Източник: ruralnet.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...