fbpx

ЕК отпусна 185,9 млн. евро за популяризиране на европейските храни за догодина

декември 16, 2021

Кампанията цели да представи биопроизводството, устойчивото земеделие и хуманното отношение към животните

185,9 млн. евро ще бъдат отпуснати за популяризиране на агрохранителни продукти от ЕС в и извън ЕС през 2022 г, съобщават от Европейската комисия (ЕК). Подобно на 2021 г., работната програма за политиката за насърчаване на следващата година се фокусира върху продукти и селскостопански практики, които подкрепят целите на Европейския зелен курс, като биологични продукти на ЕС, плодове и зеленчуци, устойчиво земеделие и хуманно отношение към животните.

„Насърчаването на качеството и безопасността на европейските агрохранителни продукти в ЕС и по света е важно измерение на подкрепата на Комисията за фермерите и производителите. Нашата политика за насърчаване играе ключова роля в прехода към устойчиви хранителни системи. Нашата цел е да повишим осведомеността за биологичното земеделие и по-устойчивите земеделски практики, съчетано с популяризирането на пресни плодове и зеленчуци, които са от съществено значение за здравословното хранене и балансираните диети. Търсенето на тези продукти трябва да расте, ако искаме повече производители да се присъединят към зеления преход“, каза комисарят по земеделието Януш Войчеховски.

Политиката за насърчаване ще съфинансира кампании в съответствие с амбициите на Европейския зелен пакт, които са насочени към подкрепа на различни стратегии, като „От фермата до вилицата“, Планът за борба с рака на Европа, Планът на ЕС за биологично действие, както и гражданската инициатива „Прекратяване на възрастта на клетката“. Тези кампании са насочени към по-широко информиране на потребителите в ЕС и в световен мащаб за биологичното земеделие, устойчивото земеделие в ЕС и приноса на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор към действията в областта на климата и околната среда. В рамките на ЕС кампаниите ще насърчават и здравословното хранене и балансираните диети чрез увеличаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Друг фокус на кампаниите ще бъде да се подчертаят високите стандарти за безопасност и качество, както и разнообразието и традиционните аспекти на агрохранителните продукти в ЕС. Това включва насърчаването на схеми за качество на ЕС, като географските указания в ЕС.

Като приоритетни са определени и пазарите с висок потенциал извън ЕС, като Япония, Южна Корея, Канада и Мексико. Очаква се избраните кампании да подобрят конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти от ЕС, да повишат техния профил и да увеличат пазарния им дял в тези целеви страни.

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании през 2022 г. ще бъдат публикувани в началото на 2022 г. Широк кръг от органи, като търговски организации, организации на производители и групи за агрохрани, отговарящи за дейностите по популяризиране, имат право да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения. Проектите ще бъдат оценени спрямо климатичните и екологичните цели на ОСП, Европейския зелен договор и стратегията „От фермата до вилицата“, по-специално по отношение на устойчивостта на производството и потреблението.

Източник: agrozona.bg

Снимка: ЕК

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...