fbpx

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

юли 25, 2022

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя

Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след искане от страна на държавите — членки на ЕС, съобщават от Комисията. Въздействието на такава мярка ще зависи от избора, направен от държавите членки и земеделските стопани, но тя ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, насочени към хранителни продукти. Изчислено е да се върнат обратно 1,5 милиона хектара в производството в сравнение с днес. Всеки тон зърнени култури, произведени в ЕС, ще спомогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб, се казва още в съобщението.

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите — членки на ЕС, преди то да бъде официално прието.

Световната продоволствена система е изправена пред силни рискове и несигурности, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще могат да възникнат и въпроси, свързани с продоволствената сигурност.

С оглед на значението на тези Добри селскостопански и екологични условия, стандарти за целите за запазване на почвения потенциал и подобряване на биологичното разнообразие в стопанствата като част от дългосрочната устойчивост на сектора и поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е временна, ограничена до претендиращата 2023 година, и ограничена до строго необходимото за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, произтичащи поради руската военна агресия срещу Украйна, следователно с изключение на засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).

Предложението на Комисията е резултат от внимателно балансиране между наличието на храни в световен мащаб и достъпността, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга страна. Комисията остава изцяло ангажирана със Зелената сделка. В предложението се предвижда държавите членки, които използват дерогациите, да насърчават екосистемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните стратегически планове за ОСП.

Въпреки че сме в извънредно положение по отношение на продоволствената сигурност, трябва да продължим прехода към устойчив и устойчив селскостопански сектор в съответствие със стратегиите „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологично разнообразие, и Закона за възстановяване на природата, се казва още в изявлението от ЕК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...