fbpx

ЕК публикува писмата със забележки по Стратегическите планове на държавите-членки

май 2, 2022

На 31 март 2022 г. Европейската комисия изпрати писма със забележки и наблюдения по проектите на стратегически планове за ОСП, представени от страните от ЕС. Близо месец по-късно, на 28 прил на сайта на ЕК бяха публикувани писмата със забележки до първите 19 предложения на Стратегически планове за ОСП от Дания, Естония, Ирландия, Испания, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Малта, Холандия, Астрия, Полша, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.  

Страните от ЕС получават писма със забележките и наблюденията на Комисията (т.нар. observation letter), в които се оценяват предложените от тях стратегически планове за ОСП. Тези писма разглеждат как страните от ЕС са идентифицирали своите нужди, основните доказателства, които са използвали, интервенциите, които възнамеряват да приложат, и целите, които са си поставили.

Писмата със забележки на ЕК са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение на Комисията за стратегическите планове на ОСП. Сега се очаква всяка страна от ЕС да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плановете. Междувременно всяка страна получава възможност да коментира своето писмо.

Изпратените от Комисията писмата се публикуват на страницата на ЕК така, както са били изпратени до всяка страна от ЕС. До момента 19 страни-членки са получили писмата си.

България все още очаква писмото със забележки от ЕК.

Освен това коментарите от държави от ЕС се публикуват при получаването им , освен ако държавата от ЕС не е възразила срещу публикуването им. Като такива, коментарите от определени държави може да са достъпни само на официалния език на тази страна.

Допълнителни писма със забележки и коментари до страните от ЕС ще бъдат публикувани, когато станат достъпни, посочва ЕК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...