fbpx

ЕК ревизира стратегическите планове на първите 19 страни

април 5, 2022

Държавите-членки получиха писмата си за наблюдение

Европейската комисия (ЕК) изпрати писма за наблюдение относно първите 19 предложени стратегически плана за ОСП, които бяха представени от Австрия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция, информират от ЕК. Писмата идентифицират елементи от предложените планове, които изискват допълнително обяснение, довършване или корекция, преди Комисията да може да ги одобри.

Наред с писмата, Комисията създаде преглед на съдържанието на писмата, който обобщава ключовите елементи от първите 19 предложени плана и свързаните с тях наблюдения, които се правят за всяка страна.

Писмата за наблюдение са организирани в две части. Първата част обхваща ключови въпроси, свързани с целостта на плана – неговата стратегическа насоченост, принос към Общите цели и оценка на ОСП във връзка със специфичните цели на ЕС, определени в Стратегии от ферма до вилица и биологично разнообразие, а втората част включва подробни наблюдения според десетте специфични цели на ОСП, инструментите и други елементи от предложения план.

Страните от ЕС прилагат новата ОСП със стратегически план на ОСП на национално ниво. Всеки план комбинира широк спектър от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на тази страна от ЕС и дава осезаеми резултати във връзка с целите на ниво ЕС, като същевременно допринася за амбициите на Европейския зелен договор. От страните от ЕС се изисква да изготвят задълбочена оценка на това, което трябва да се направи, въз основа на анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) на тяхната територия и агрохранителния сектор.

На държавите от ЕС беше даден срок до 31 декември 2021 г. да представят своите стратегически планове за ОСП. След това Комисията разполага с шест месеца, за да одобри плановете преди тяхното прилагане през януари 2023 г. Процесът на одобрение ще се основава на критериите, заложени в новия регламент за стратегическия план на ОСП.

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...