fbpx

ЕК с мащабно изследване на автентичността на билките и подправките в ЕС

ноември 30, 2021

Общността внася 4 пъти повече, отколкото произвежда от ароматните растения

Европейската комисия (ЕК) публикува резултатите от първия координиран план за контрол върху автентичността на билките и подправките, стартиран от Генерална дирекция за здраве и безопасност на храните. Изследването е направено в 21 държави-членки на ЕС, Швейцария и Норвегия, и представлява най-голямото проучване досега за автентичността на кулинарните билки и подправки.

Според статистиката ЕС произвежда около 100 000 тона билки и подправки годишно и внася годишно над три пъти това количество, предимно подправки, от Азия, Африка, Латинска Америка и Карибите. През 2019 г. държавите-членки на ЕС са внесли 379 000 тона подправки от страни извън ЕС.

61% от европейците, отговорили на Специален Евробарометър за 2020 г., са загрижени да не бъдат подведени относно истинските качества на храната, докато 55% са загрижени за рисковете, които тя може да представлява за тяхното здраве Четирима от всеки десет европейци споменават, че искат да бъдат толкова уверени в храните, внесени в ЕС, колкото и тези, произведени в ЕС (40%).

В опит да се справи с евентуални злоупотреби, Европейската комисия създаде този координиран контрол с цел да направи инвентаризация на обхвата и размера на несъответствията и на незаконните практики при маркетинга на билки и подправки на европейския пазар.

Проучването показа, че 17% от анализираните билки и подправки са подозрителни за фалшифициране, като веригата за доставка на риган е най-уязвима – половината от пробите са подозрителни за фалшифициране, предимно с листа от маслина, следвани от 17% от пробите за пипер, 14% за кимион, 11% за куркума, 11% за шафран и 6% за червен пипер/лют.

Измамни манипулации могат да се случат на всеки етап от процеса, от производството, доставката, обработката и т.н., докато продуктът достигне до пазара. Сред най-честите манипулации са:

  • съставки, добавки, багрила или всякаква друга съставка, която не е одобрена за употреба в храни и/или билки и подправки;
  • съставки, добавки, оцветители или всяка друга съставка, одобрена за употреба в храни, но неправомерно недекларирана или посочена във форма, която може да подведе клиента;
  • подправки или билки, при които е пропусната или премахната ценна съставка, която подвежда клиента (напр. изразходвани и частично изразходвани подправки и билки, обезмаслен материал, обезмаслен материал);
  • различна част от едно и също ботаническо растение, а не тази, декларирана до степен, че това подвежда клиента;
  • технически избегнати количества части от други ботанически растения, различни от декларираното.

Повечето подозрителни проби, идентифицирани от проучването, съдържат недеклариран растителен материал; в 2% от анализираните проби от подправки са открити неразрешени багрила. Една проба съдържа високо ниво на оловен хромат.

Органите за инспекция на храните могат да се възползват от резултатите от това проучване, което им позволява да насочват по-добре дейностите по контрол за борба с измамите с храни и възпирането на измамни практики в полза на честния бизнес и европейските потребители.

 

Снимки: https://ec.europa.eu/

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...