fbpx

ЕК търси път за намаляване загубата на опрашители заради продоволствената сигурност

март 21, 2022

Комисията си поставя 3 основни цели

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно преразглеждането на Инициативата за опрашители на ЕС, рамката на ЕС за справяне с намаляването на дивите опрашители. Преразглеждането ще допринесе за усилията на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. за поставяне на биоразнообразието в Европа на път за възстановяване до 2030 г. Консултацията е отворена за обратна връзка до 9 юни 2022 г.

Според комисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс повече от 75% от световните видове хранителни култури разчитат на опрашване от насекомите. Опрашителите са жизненоважни за глобалната продоволствена сигурност, която е под особено напрежение. Трябва да продължим да разглеждаме причините за опасния спад на дивите опрашители и да действаме спешно, за да го спрем, допълни още тя.

Инициативата за опрашителите на Ес си поставя няколко основни цели, сред които подобряване на знанията по проблема;справяне с причините за намаляване на опрашителите и ангажиране на обществото като цяло и насърчаване на сътрудничеството.

За да насочи ЕС към правилния път към постигането на тези цели, инициативата очерта 10 действия и 31 поддействия.

Действията подкрепят интегрирания подход към проблема и по-ефективното използване на съществуващите инструменти и политики. Това основно се фокусира върху по-доброто интегриране на целите за опазване на опрашителите в различни секторни политики на ЕС, като например:

политики в областта на околната среда и здравето (по-специално директивите за птиците и местообитанията и законодателството на ЕС относно пестицидите);

общата селскостопанска политика;

политика на сближаване;

политика за научни изследвания и иновации.

През май 2021 г. Комисията публикува доклад за напредъка в прилагането на Инициативата на ЕС за опрашителите. Докладът заключава, че като цяло инициативата остава валиден политически инструмент, който позволява на ЕС, държавите-членки и заинтересованите страни да се справят с намаляването на опрашителите. Въпреки това остават значителни предизвикателства при справянето с двигателите на упадъка.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...