fbpx

ЕС с повече стимули за преход към устойчива хранителна система

март 22, 2023

По време на Съвета на ЕС бяха определени приоритетите на Общността, на които ще залага в работата си с ФАО

Стимулирането на прехода към устойчива хранителна система и постигането на продоволствена сигурност за всички ще бъдат приоритети за работата с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), стана ясно по време на Съвета на ЕС. В заключенията, одобрени от Съвета по земеделие и рибарство, министрите потвърждават отново силния ангажимент на ЕС да отговори на глобалната продоволствена криза и призовават FAO да засили усилията си за наблюдение и справяне с въздействието на агресивната война на Русия срещу Украйна върху продоволствената сигурност, особено в най-уязвимите страни.

Преходът към устойчива продоволствена система, която осигурява устойчивост срещу сътресения и гарантира продоволствена сигурност за всички, е от ключово значение за справяне с глобалните предизвикателства на днешния ден. ФАО има жизненоважна роля за постигането на това. ЕС и неговите държави-членки са готови да засилят сътрудничеството си с ФАО и да продължат да работят с други членове на ФАО, за да осигурят ефективни действия.

В заключенията министрите подчертават решаващата роля на ФАО за осигуряване на устойчиво бъдеще за селското стопанство. Те призовават агенцията на ООН да увеличи усилията си в това отношение, включително чрез:

  • насърчаване на селско стопанство, което интегрира екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивостта на равни начала;
  • борба със заплахи като обезлесяване и незаконен или недеклариран риболов;
  • насърчаване на устойчиви решения на многото предизвикателства, пред които са изправени трансграничните доставки на вода;

Те също така посочват значението на устойчивите бизнес модели за селското стопанство, по-специално кръговата икономика, биоикономиката и базираните на природата решения.

И накрая, Съветът призовава ФАО да продължи усилията си за подобряване на своето управление, прозрачност и отчетност , включително чрез увеличаване на равенството между половете в рамките на агенцията. Той подчертава дългогодишните отношения между ФАО, от една страна, и ЕС и неговите държави-членки, от друга, и определя редица стъпки за по-нататъшно засилване на диалога и сътрудничеството.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...