fbpx

Зелена светлина за новата ОСП дадоха евродепутатите в Страсбург

ноември 24, 2021

Европейският парламент прие новата ОСП с акцент върху по-високи субсидии за малките фермери и младите хора. Евродепутатите гласуваха за трите регламента към Общата селскостопанска политика на ЕС от 2023 г. до 2027 г. Регламентът за стратегическите планове беше приет с 452 гласа „за“, 178 „против“ и 57 „въздържал се“, хоризонталният регламент за финансиране, управление и мониторинг на ОСП – с 485 гласа „за“, 142 „против“ и 61 „въздържал се“, а регламентът за Общата организация на пазара – с 487 гласа „против“, 130 „против“ и 71 „въздържал се“.

Одобреният пакет от реформи на новата Обща селскостопанска политика ще влезе в сила през 2023 г. и ще обхваща периода до 2027 г. Действащите в момента правила за ОСП бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г.

Укрепването на биоразнообразието и спазването на законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата бяха счетени за ключ към прилагането на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП) в преговорите по пакета от законодателни реформи. Предстои Комисията да прецени дали националните стратегически планове са в съответствие с тези ангажименти.

Фермерите са тези, които трябва да прилагат климатичните и екологичните практики. Държавите-членки ще трябва да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от директните плащания са за мерки в областта на околната среда и климата.

По-голяма подкрепа за малки стопанства и млади фермери

Беше прието най-малко 10% от директните плащания ще бъдат използвани за подпомагане на малки и средни стопанства и че поне 3% от бюджета на ОСП ще бъдат разпределени за млади фермери. Евродепутатите  поискаха кризисен резерв с годишен бюджет от 450 милиона евро да бъде постоянно на разположение на земеделските производители и да им помогне при нестабилността на цените или пазара.

По-голяма прозрачност и по-добро спазване на трудовото законодателство

По настояване на Парламента трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани и нарушенията ще бъдат санкционирани чрез сътрудничество между националните инспектори по труда и разплащателните агенции за ОСП.

Информацията за крайните бенефициенти на подкрепа от ЕС ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмента на ЕС за извличане на данни, до който държавите-членки ще имат достъп. Този инструмент ще помогне за идентифициране на риска от измама, като го сравни с информацията в публични бази данни.

„Подкрепяйки реформата на ОСП, ние гарантираме сигурността на планирането не само за държавите-членки, но особено за нашите европейски фермери. Уверихме се, че тази ОСП е по-устойчива, по-прозрачна и по-предвидима. Новият модел на прилагане ще намали бюрократичната тежест на земеделската политика върху фермерите. Днешното гласуване показа, че искаме да защитим и популяризираме семейните ферми, хората, които поддържат и съхраняват нашия културен пейзаж“, каза докладчикът по стратегическите планове, евродепутатът Петер Яр (ЕНП, Германия).

„Днес е исторически ден за новата ОСП – ден, в който се движим към по-зелена, по-социално осъзната и ориентирана към резултатите селскостопанска политика. Новият модел на прилагане ще гарантира, че ОСП ще се съсредоточи повече върху постигането на целите си и по-малко върху простото спазване на правилата. Ние също така гарантирахме, че плащанията по ОСП ще са по-прозрачни и че финансовите интереси на ЕС са по-добре защитени. Тази ОСП ще бъде наистина успешна“, според докладчика по хоризонталния регламент Улрике Мюлер (Renew, Германия).

„За първи път от повече от 30 години, благодарение на общата организация на пазара като част от реформата на ОСП, одобрените днес промени ще означават повече регулиране на пазара, отколкото дерегулация. Можем да се гордеем с пътя напред, защото напредъкът е важен за фермерите, сектора и потребителите. Общата организация на пазара със сигурност е първата стъпка в правилната посока“, коментира докладчикът за Общата организация на пазара Ерик Андрийо (S&D, Франция)

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...