fbpx

Има политическо споразумение за бюджет 2022 г. на ЕС, осигурени са парите за земеделски плащания

ноември 16, 2021

Над €54 млрд. са предвидени за земеделие, рибарство и хранителна индустрия

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха в понеделник през нощта неофициално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г., второто в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. Споразумението е за поети задължения от 169,5 милиарда евро и плащания от 170,6 милиарда евро. След като бъде приет, бюджетът ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства за продължителен отговор на ЕС на пандемията на коронавирус и нейните последици; за да започне устойчиво възстановяване и да защити и създаде работни места. Това би предизвикало допълнителни инвестиции в по- зелена , по-дигитална и по- устойчива Европа , като същевременно ще защити най-уязвимите в съседство и по света.възстновяване, Европейска комисия, Agrozona.bg

„Това споразумение потвърждава, че всички институции са готови да постигнат компромис в името на бюджета, който ще подкрепи устойчивото възстановяване и необходимия преход на ЕС към ползата на всички. ”, коментира комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията.

Бюджетът, договорен вчера, ще насочи средства там, където те могат да направят най-голяма разлика, в съответствие с най-важните нужди за възстановяване на държавите-членки на ЕС и партньорите на ЕС по света.

По-конкретно, бяха договорени следните разходи:

  • 49,7 милиарда евро за поети ангажименти за подпомагане на възстановяването чрез стимулиране на инвестициите в икономическо, социално и териториално сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но също и за укрепване на устойчивостта на секторите на селскостопанския храни и рибарството и за осигуряване на необходимата възможност за управление на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за Horizon Europe, за подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазване, цифрови технологии, индустрия, космос, климат, енергия и мобилност; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар, подпомагаща конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата EU4Health в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за предоставяне на цялостен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро по фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към климатична неутралност работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE за подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за Еразъм+ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за културните и творческите сектори чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонда за убежище, миграция и интеграция и 809,3 милиона евро за фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството по управление на външните граници, включително 25 милиона евро за защита на границата с Беларус, както и политиката в областта на миграцията и убежището , което включва и допълнително финансиране за обещания за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на нашите съседи и международно развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) – Глобална Европа (190 милиона евро), с фокус върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...