fbpx

Късите вериги на доставки приближиха фермата до трапезата

декември 21, 2021

Все повече потребители се интересуват от произхода на храната и кой я отглежда

Понятието къси вериги на доставки за първи път се появяват в политиката на ЕС за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Политиката насърчава европейските производители, които продават продукцията си директно на потребителите, с минимални посредници. Благодарение на различни инициативи те увеличават своя брой през последните години, коментират от Европейската комисия.

Според европейските правила има няколко различни форми на къси вериги. Една от най-простите са директните продажби от фермера към крайния потребител (вътре във фермата, на фермерски пазари или чрез интернет доставки). Други форми включват схеми за доставка на кутии, „изберете сами“ и поддържано от общността земеделие, при което потребителите подкрепят финансово местните производители чрез закупуване на „абонамент“ за тяхната прясна продукция за определен вегетационен период. Основните продукти, които обикновено се търгуват чрез къси вериги, са пресни сезонни плодове и зеленчуци, следвани от животински продукти (главно месо, пресни и приготвени) и млечни продукти, както и напитки.

До голяма степен растежът на късите вериги може да бъде свързан с промяна в поведението на потребителите, което показва повишена оценка на местната храна и свързаните с нея атрибути като мястото на произход, традиционните производствени методи и техники за преработка. Освен това проучване от 2016 г., проведено в целия ЕС, установи, че четирима от всеки пет европейски граждани смятат, че укрепването на ролята на земеделския производител в хранителната верига е или справедливо, или много важно. В съответствие с тази тенденция, Европейската комисия подкрепя многостранни проекти, в които изследователи и практикуващи в областта на храните (като групи на земеделски производители, търговски организации, съветници и малки предприятия) си сътрудничат активно през целия срок на тези проекти. STRENGTH2FOOD и SMARTCHAIN са два такива проекта, които споделят специфичен интерес към темата за късите вериги и тяхното въздействие върху местния регион. Късите вериги на доставки се разглеждат от Европейската комисия като важна тема поради техния потенциал за насърчаване на устойчивото развитие на селските и градските райони.

 

Проектът Strength2Food

Strength2Food е 5-годишен (2016–2021) проект, финансиран от ЕС H2020, целящ да подобри ефективността на схемите на ЕС за качество на храните, политиките за доставки на храни в публичния сектор и да стимулира късите вериги чрез изследвания, иновации и демонстрационни дейности.

Проектът SMARTCHAIN H2020

Финансираният от ЕС проект SMARTCHAIN H2020 стартира през септември 2018 г. с цел да се ускори преминаването към съвместни къси вериги, като се въведат нови бизнес модели и практически решения, които подобряват конкурентоспособността и устойчивостта на европейската хранително-вкусова система. Проектът също така създаде  виртуална платформа,  включваща нови интерактивни инструменти за споделяне на знания и  иновативни практически решения,  свързани с късите вериги на доставки.

Една верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние или намален брой посредници между производителите и потребителите

7 фермера могат да създадат къса верига на доставки

Обединение от най-малко 7 земеделски стопани може да бъде кандидат по нова интервенция – „Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари“, която беше обсъждана на 18 тематична работна група за Стратегическия план на нашата страна. Допустими кандидати по мярката могат да бъда и браншови организации в секторите Растениевъдство и Животновъдство. Те ще могат да бъдат подпомагани за създаване и функциониране на обединения за местен пазар на местни продукт или за създаване и функциониране на обединения за къси вериги на доставки.

Според параметрите дейностите, които ще се подпомагат, включват текущи дейности във връзка със сътрудничество, популяризиране на късите вериги на доставки и дейности, свързани с изпълнението на проекта за сътрудничество. Финансирането ще бъде отпускано на два етапа. Първият етап не може да продължи повече от 1 година и той предвижда максимално плащане от 25 хил. евро, които да бъдат похарчени за проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество за обединението и за стимулиране на интереса и разширяване на състава на обединението. През втория етап, който е с максимална продължителност 4 години, средствата могат да достигнат до 150 хил. евро. За това време те могат да бъдат похарчени за ноу-хау, проектиране в това число технологичен и технически проект, както и изготвянето на типови проекти; текущи и преки разходи във връзка с дейността на обединението и реализиране на бизнес плана и за популяризиране на проекта. Текущите разходи се ограничават до 30 хил. евро на година, а парите за популяризиране не могат да надхвърлят 25 хил. евро за периода на прилагане.

Ползите от близостта на доставки

Интересът към късите вериги на доставки на храна се обуславя от няколко основни фактора. Първото и най-значимо нещо е близостта до фермата и фермера, която дава възможност за пряк контрол върху производството на купуваната храна и обратна връзка с производителя. Насърчаване запазване на традициите и занаятчийският начин на производство на различните продукти също е сред факторите, които влияят на решението да се купуват фермерски продукти. И макар че основните продукти, които се пазаруват чрез къси вериги да са зеленчуци, плодове, яйца, мед и хляб, като фермерските пазари са предпочитан канал, постепенно гамата на производство започва да се разширява. Потребителите купуват директно от фермера, за да подкрепят местните производители, за да знаят откъде идва храната, защото смятат, че продуктите са по-естествени (напр. използвайки по-малко пестициди),по-добри за околната среда и по-високо качество от тези от конвенционалните дълги хранителни вериги. Производителите могат да изберат късите вериги на доставки, главно за да поддържат по-близък контрол върху своя продукт по веригата на стойността и да създадат директна връзка с потребителите, както и да им се плаща по-привлекателна цена, да разнообразят източника на доходи и да се включат в местните общност и икономика.

Липсата на реклама и високата цена са основните минуси

Неудобството и цената са посочени като основни бариери пред покупките от къси вериги, които се считат за скъпи, труднодостъпни, недобре рекламирани или достъпни. Тъй като потребителите са склонни да предпочитат да купуват голямо разнообразие от храни от едно място, наличието на по-широка гама от фермерски продукти на едно място би ги направило по-удобни (напр. фермерски пазари, селскостопански магазини, кооперации или онлайн платформи, комбиниращи множество производители).

По време на пандемията от COVID-19 обаче се отбелязва повишаване на информираността на потребителите за късите вериги и по-засилено търсене на продукти директно от фермерите.

Инж. Гергана Кабаиванова, „ЛокалФууд“: Новата мярка е стъпка напред

„Новата мярка, която ще насърчава създаването на къси вериги за доставки е стъпка напред, ще има подобрения, но трябва да се разшири обхвата й, като в нея се включат и още много други модели, освен местните пазари и късите вериги. Помощ могат да получат и обединилите се малки земеделски производители около един по-голям производител, който им прави агроплан на производството през годината и въз основа на този план те произвеждат своята продукция, а по-големият производител се ангажира да преработва или реализира продукцията им през супермаркети. Трябва да се обърне внимание и на туризма и връзката с храната.  Много ресторанти и къщи за гости искат да работят с местни производители, от които да си доставят различни продукти“, коментира инж. Гергана Кабаиванова от фондация „ЛокалФууд“.

„В такива групи, развиващи къси вериги на доставки, трябва непременно да има един консултант, който да ги подготвя за регистрация, да ги обучава за това да бъдат изрядни производители, да бъдат изрядни търговци“, допълни още инж. Кабаиванова.

Като положителна стъпка напред инж. Кабаиванова определи вдигането на процентите на интензитета.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...