fbpx

Министрите на земеделието на ЕС редят новите мерки за земеделците

април 4, 2022

По време на Съвета по земеделие и рибарство ще се обсъжда пакета от 500 млн. евро и ревизии на редица схеми

Земеделските министри на ЕС ще обсъждат няколко основни въпроса, свързани пакета за подкрепа за земеделските производители и продоволствената сигурност по време на Съвета по земеделие и рибарство, съобщават от Съвета на министрите. Заседанието ще се проведе в четвъртък, 7 април, в Люксембург. Министрите ще обсъдят мерките, свързани с гарантиране на продоволствената сигурност и засилване на устойчивостта на хранителните системи. Пакетът предвижда финансова подкрепа от 500 милиона евро за подпомагане на земеделските производители в ЕС, временна кризисна рамка за държавна помощ, дерогации от някои задължения за екологизиране през 2022 г, както и редица мерки, свързани с предоставянето на продоволствена помощ на Украйна и засилване на хуманитарните доставки.

По времена заседанието на министрите на земеделието ще бъде разгледана и пазарната ситуация на агрохранителните продукти и положението в селскостопанския сектор на ЕС, с особен акцент върху въздействието на руската инвазия в Украйна. Дискусията ще се съсредоточи върху краткосрочните и средносрочните въздействия върху производителите на нарастващите разходи за суровини като енергия, гориво, торове и фуражи, както и върху фактори, които могат да повлияят на цените на продукти като плодове и зеленчуци, зехтин, вино и животински продукти (включително млечни продукти, говеждо, птиче и свинско месо).

Министрите на земеделието ще обсъдят текущата ревизия на регулирането на земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Тази ревизия е част от пакета Fit for 55, който има за цел да намали емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

В дневния ред на земеделските министри ще е и ревизията на схемата за географски указания. Предложенията на ЕК са в синхрон със стратегията „От фермата до трапезата“, според която трябва да се подобри приноса на схемата за географските указания към устойчивото производство.

Обект на обсъждане ще е и здравната ситуация и текущата работа по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците, както и одобрение на заключенията относно комуникацията на Комисията относно устойчивите въглеродни цикли. Предвижда се да се определят начини за стимулиране на земеделски практики, които премахват и съхраняват въглерод от атмосферата, като част от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...