fbpx

Младите фермери приветстват реформите в новата ОСП

януари 19, 2022

Новата ОСП предвижда увеличена подкрепа за младите земеделски стопани, включваща минимум 3 % от националните планове за директни плащания за финансиране, помощи за успешно установяване и инвестиционна подкрепа, насочени към младите земеделски стопани. Тази увеличена подкрепа представлява стъпка напред и призовава държавите-членки да приведат в съответствие адекватни инструменти за младите земеделски стопани за по-нататъшно развитие на земеделските си дейности и подобряване на условията им на живот. Съгласуваността  между насоките на ЕС и националното законодателство ще бъдат необходими и изисквани, за да се гарантира успешен преход към новата ОСП, предаде CEJA – European council of young farmers – Европейски съвет на младите фермери.

CEJA и членуващи в съвета организации заявиха, че ще останат много внимателна към съдържанието и изпълнението на националните стратегически планове на ОСП и ще продължат да си сътрудничат с националните законодатели, за да ги прецизират. Младите земеделски стопани се ангажират да стимулират положителна промяна в селското стопанство на ЕС на фронтовете на устойчивостта, икономическата конкурентоспособност, действията в областта на климата и социалното приобщаване. „За най-добри възможни резултати се нуждаем както от създателите на политики на ЕС, така и от националните политици, за да играят своята роля за осигуряването на съгласувано и амбициозно предоставяне на ОСП“, коментират от CEJA.

За подробности относно препоръките на младите земеделски стопани за националните стратегически планове на ОСП натиснете тук.

CEJA представлява политическите интереси на около два милиона млади земеделски стопани от цяла Европа. Основните му цели са да улесни установяването  на млади земеделски стопани, да информира и да ги обучава, както и да действа като форум за комуникация и диалог между тях.

Диана Лензи, президент на Европейския съвет на младите фермери ще вземе участие в онлайн видеоконференция, организирана от Euroactive и посветена на стратегията „От Фермата до трапезата“ на 27 януари 2022 г.

Стратегията „От фермата до трапезата“, която очертава няколко цели за екологизиране на агрохранителния сектор на ЕС, предизвика дебат още с представянето си през май 2020 г.

Corteva Agriscience, препарати за растителна защита, Agrozona.bgРиск от намаляване на производството на храни в ЕС?

Резултатите от някои първоначални проучвания за въздействието на стратегията „От фермата до трапезата“ заключават, че целите на стратегията са в обсега, но рискуват значително намаляване на производството на храни в ЕС и доходите на земеделските производители, подчертавайки опасенията им относно потенциалното въздействие на стратегията върху сектора.

Екологичните организации побързаха да подчертаят недостатъците на тези проучвания, като заявиха, че проучванията не разглеждат пълния набор от ползи, които по-устойчивото производство би донесло за сектора, предаде Euroactive.

Основното разделение между двете страни е, че индустрията иска цялостна оценка на въздействието на стратегията „От фермата до трапезата“, докато екологичните организации смятат, че оценката на всяка мярка в стратегията би била достатъчна.

По време на организираната от EURACTIV виртуална конференция ще бъдат обсъдено това, което все още не се знаем за въздействието на стратегията „От фермата до трапезата“ на ЕС върху фермерите, потребителите и околната среда. И какви политически инструменти ще са необходими за постигане на целите?

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО ТУК

 

 

Снимка: Pixabay

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...