fbpx

Овцеферма в Разградско ще се модернизира с проект по подмярка 4.1

юни 3, 2022

Общата стойност на инвестицията е 126 250 лева

Животновъдът Сергей Русев подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника за обслужване на дейностите във ферма за ДПЖ – овцеферма в с. Топчии, община Разград”. Той е подкрепен в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., става ясно от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на инвестицията е 126 250 лева, от които 63 125 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите са собствено финансиране от страна на бенефициента.

Проектът предвижда закупуване на земеделска техника, в т.ч. трактор с окомплектовка и прикачен челен товарач с палетни вилици за обслужване на зоотехническите и фитосанитарните дейности във ферма за дребни преживни животни – овцеферма в животновъден обект, находящ се в с. Топчии, община Разград.


Инвестицията е свързана модернизация и технологизация на стопанството

Инвестицията е свързана с развитие и модернизация на наличните материални мощности в стопанството, като се въвеждат нови технологии, които подобряват конкурентоспособността на животновъда, а от друга страна имат благоприятен ефект върху опазването на околната среда.

С изпълнението на проекта ще се осигури навременност и гъвкавост при отглеждането и изхранването на животните и реализацията на готовата продукция. С новозакупената техника ще се извършват тежките товаро-разтоварни операции в стопанството. Ще се намалят съществено оперативните разходи, включително и разходите за наемна техника и ще се спазват всички агро- и зоотехнически мероприятия.  Техниката ще спомогне за навременно складиране на произведените и закупени фуражи, и така ще се постигне висока степен на биологична сигурност и хигиена при тяхното транспортиране и съхранение.

Очаква се проектните дейности да завършат през октомври 2023 година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...