fbpx

„От фермата до трапезата“: законодателят претегля възможните последици

февруари 8, 2022

Проучвания сочат, че може да има спад в продукцията и повишаване на цените

Въпреки че дебатът относно потенциалните загуби на производителност поради стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ продължава, законодателите все още не са на единно мнение относно последиците от прилагането на стратегията в Общността.

Според няколко проучвания селскостопанското производство в ЕС би могло да спадне, ако блокът премине през водещата си политика в областта на храните и земеделието — стратегията „От фермата до трапезата“, в която се определят мерки и цели, които представляват дългосрочната визия на ЕС за селското стопанство и хранителния сектор.

Но редица от неговите зелени амбиции, като намалената употреба на пестициди и торове, породиха опасения във връзка с намаляващата производителност, пише Euroactiv.

„Мисля, че става все по-ясно, че стратегията „От фермата до трапезата“ разглежда устойчивостта, но има големия проблем, че не разглежда цялостната картина“, заяви консервативният евродепутат Хърбърт Дорфман.

Той добави, че има силна нужда, в ЕС и извън него, да се съчетае устойчивостта с продоволствената сигурност.

Проучване, публикувано от холандския университет Вагенинген установи, че целта на стратегията за намаляване на пестицидите ще доведе до 9% спад в производството на култури и 8% увеличение на цените.

Заинтересованите страни в селското стопанство също многократно са алармилари относно прогнозираните спадове, предупреждавайки за въздействия върху доходите, търговията и потребителските цени на земеделските стопани.

Според Диана Лензи, председател на Европейския съвет на младите земеделски стопани (CEJA), устойчивият преход не представлява само продуктивен проблем, а обществен, тъй като е важно да се информират потребителите какво се променя в производствената система.

В съвместно изявление, оповестено в края на януари, 19 агрохранителни асоциации на ЕС призоваха за правилна и добре балансирана регулаторна рамка за европейския хранително-вкусов сектор, като иновациите бяха ключов двигател на стратегията „От фермата до трапезата“.

В изявлението организациите признават, че иновациите биха могли да дадат ключов принос за постигането на целите в устойчивия преход, без да засягат производството.

„Иновациите обаче не могат да се случат без необходимата законодателна и финансова подкрепа“, пише в изявлението.

Европейската комисия избра да отложи за половин година публикуването на спорния си доклад относно потенциалните последици от водещата продоволствена политика на ЕС — стратегията „От фермата до трапезата“.

Коментарите на евродепутати обаче показват, че все още не всички са на единно мнение относно стратегията.

В съвместно изслушване с комисиите на Европейския парламент в областта на селското стопанство (AGRI) и околната среда (ENVI) на 25 януари изследователите, участващи в тези проучвания, имаха възможност да представят своите констатации пред евродепутати.

Люксембургският зелен евродепутат Тили Мец заяви, че е открила проучвания, поръчани от лоби групи или правителства на държави с важни селскостопански сектори, „трудни за взимане на сериозно“, като добави, че „стотици независими проучвания“ са донесли различни заключения.

Хърватският социалистически депутат Биляна Борзан постави под въпрос някои от моделните предположения, използвани от проучванията.

„Ако се придържаме към настоящите си хранителни системи през следващите десетилетия, със сигурност резултатите ще бъдат катастрофални“, каза тя.

„Цената на бездействието по отношение на изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и отравянето с пестициди би захвърлила всички потенциални загуби по стратегията „От фермата до трапезата“, допълни тя.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...