fbpx

Още 2 млн. ха протеинови култури иска ЕК през 2022 година

март 22, 2022

Европейската комисия иска през тази година да се постигне 50% увеличение на площите с протеинови култури, така че да има още 2 млн. хектара допълнително. Това съобщи европейския комисар по земеделие Януш Вожйчеховски пред аграрните министри от общността, които имаха вчера среща в Брюксел. Целта е да се осигури независимост на сектора с протеиновите култури.

„Ние смятаме, че приносът на новия план при прилагане на стратегията „От фермата до трапезата“ не трябва да бъде отслабван, напротив необходим ни е по-стабилен подход към селското стопанство, за да се осигури устойчивост, която е изключително необходима за нашата дългосрочна политика на продоволствена сигурност“, каза още еврокомисарят.

Добрата новина е, че вече в Брюксел са получени всички стратегически планове. В момента еврочиновниците са много близо до приемането на становища за първите 19 плана и съгласно ангажимента по прозрачността, след като ЕК направи своите оценки, ще бъдат публикувани. „Нашият общ интерес е плановете да бъдат приети навреме, за да могат стопаните да вземат правилно решение за следващата година. Колко бързо ще се получи това одобрение зависи в много голяма степен от вас. Това е свързано с преработените варианти на плановете, които да отговарят на нашите очаквания и бележки по него“, каза той на земеделските министри от ЕС.

По отношение на екологичните и климатичните цели също е много важно да се работи сериозно, каза еврокомисарят. Освен това е необходимо да се помисли за екологичното законодателство и климатичните цели, които не винаги са добре показани, а имат потенциал и той трябва добре да се използва, например при ротацията на културите. В една част от държавите членки се търси неприлагане на този принцип, но това не отговаря на принципите на регламента. В държавите-членки се предлагат 250 различни екосхеми, които да обхващат различни практики. В много от тях те са добре разработени, но други като че ли не полагат достатъчно амбиция и не се насочват към задачи, свързани с предизвикателствата по отношение на климата, сподели още Войчеховски.

Държавите-членки най-общо са амбициозни по отношение на разработването и развитието на биоземеделието, но за някои все още се изискват допълнителни усилия за да се повиши амбицията и значението на подкрепата. Комисията би искала тези принципи да бъдат съобразени с конкретните национални обстоятелства. Смятаме, че трябва да се положат повече усилия по отношение поглъщането на въглерод и разработването на пазари на въглерод. Това изисква иновации и идеи, които можем да вземем един от друг, за да видим по какъв начин най-успешно може да бъде прилаган този принцип.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...