fbpx

Потребителите могат да решат какво да съдържат етикетите на храните, онлайн обществената консултация приключва на 7 март

януари 14, 2022

До края на годината Европейската комисия ще изпрати ново законодателно предложение до Европейския парламент и Съвета за преразглеждане на правилата за информиране на потребителите, което ще включва въвеждането на задължително етикетиране на хранителните стойности на предната страна на продуктът. Всички граждани на ЕС могат да допринесат за онлайн обществената консултация до 7 март, като влязат в линка ТУК .

След публикуването на стратегията От фермата до вилицата е приета резолюция в Европейския парламент за създаване на справедлива, здравословна и екологосъобразна хранителна система, която позволява на потребителите лесно да правят по-здравословен и балансиран избор на храни. В тази връзка е нужна единна европейска система за етикетиране на хранителните стойности на предната част на опаковката, инструмент, препоръчан и от Световната здравна организация.
Резолюцията на Европейския парламент призовава Комисията, заедно с мнозинството евродепутати, да въведе задължително, хармонизирано етикетиране на хранителните стойности на ниво ЕС, основано на научни доказателства, за да предостави прозрачна и сравнима информация за продуктите. В същото време беше поискано да се включи информация за хуманното отношение към животните и устойчивостта върху етикета на всички продукти, продавани на пазарите на ЕС, включително вносните. Освен това е предложено на Комисията разработването на цифрова система за предоставяне на допълнителна доброволна информация за храните.
Прилагането на хармонизирани хранителни профили ще подобри храненето, общественото здраве и ще спомогне за намаляване и предотвратяване на незаразните болести, предавани с храна, като затлъстяването. Повишаването на прозрачността чрез етикетиране ще помогне на потребителите да вземат решения за покупка в полза на разнообразна и балансирана диета, но също така и за преход към по-устойчива, по-регионална и по-здравословна хранителна система, цели, които са в съответствие с по-широката политика на ЕС.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...