fbpx

Предложение: Обвързващи цели за ЕС, но свобода за националните лимити при намаляване на пестицидите

февруари 7, 2022

Европейската комисия планира да определи задължителна за целия ЕС цел за намаляване на пестицидите с 50% до 2030 г., но да остави на държавите-членки свобода да определят свои собствени национални цели. Това става ясно от изтеклото предложение за преразглеждане на рамката за пестициди на ЕС, цитирано от EURACTIV.

Изпълнителната власт на ЕС има за цел да преразгледа Директивата за устойчива употреба на пестициди, за да я приведе в съответствие с целите на Европейския зелен договор, който вече включва амбицията да намали наполовина употребата и риска от химически пестициди в своята част от хранителната политика , известна като стратегията „От фермата до вилицата“.

Приемането на тази ревизия е предвидено за 23 март 2022 г., съгласно най-новата работна програма на Комисията.

Тъй като числената стойност на целта за намаляване вече беше включена в стратегията „От фермата до вилицата“, основният нерешен въпрос е дали целта да стане правно обвързваща или да се преследва чрез системи за консултации, с насърчаване на нови техники за намаляване на употребата на химически пестициди.

Според изтеклия проект, Комисията иска да предложи целите да бъдат правно обвързващи на ниво ЕС с държавите-членки, които обаче могат да се отклонят от нивото от 50% в рамките на параметрите на обвързваща формула. „Тази формула позволява на държавите-членки да обосноват вземането под внимание на промените или очакваните промени в националните обстоятелства от 2011 г. насам и историческия напредък в определянето на национални цели“, се казва в документа. Въпреки това, държавите-членки не могат да определят национални цели, които са по-ниски от 45%, освен ако не могат да докажат, че избраното ниво е оправдано от фактори като промяна в профила на вредителите, в случай че се появят нови вредители.

Като се имат предвид дерогациите, „в никакъв случай нито една от двете национални цели за намаляване до 2030 г. не може да бъде по-ниска от 25%“, се казва в изтеклия документ, добавяйки, че страните от ЕС също са свободни да определят цели, които надхвърлят посочените в регламента.

Препоръките на Комисията може да бъдат отхвърлени

Очаква се държавите-членки да съобщят на Комисията две национални цели за намаляване – една за употребата и риска от химически растителни продукти (ПРЗ) и една за употребата на по-опасни ПРЗ – придружени от подробни данни, които позволяват проверка дали необходимите условия са налице.

Национален план за действие, включващ целите за намаляване и подробностите за планирания напредък, трябва да бъде публикуван на уебсайт и да се актуализира на всеки пет години от всяка държава-членка. След като плановете бъдат получени, Комисията ще прегледа съобщените две национални цели за намаляване до 2030 г., както и обосновките за всякакви дерогации, става ясно от документа. В случай, че Комисията не е доволна от целите, съобщени от дадена държава, тя може да издаде публична препоръка с искане за увеличаване на процентното ниво. От държавата-членка обаче ще зависи дали да коригира целите за намаляване в съответствие с предложенията на Комисията или да отхвърли препоръките – но се изисква обосновка за подобно поведение. Очаква се също така Комисията да обоснове повишаването на целите в определени случаи, както и да публикува тенденциите за намаляване на целите на Съюза за 2030 г.

Всички пестициди са забранени в градските райони

Проектопредложението включва също така амбициозна забрана на всички химически пестициди в чувствителни зони, като обществени паркове или градини и градски зелени площи, както и зони, използвани предимно от уязвима група. Дерогации могат да бъдат предоставяни от компетентните органи за ограничен период от време, който никога не надвишава 120 дни. Процесът за издаване на разрешение за използване на ПРЗ в чувствителна зона трябва да следва специфични изисквания за прозрачност, като например показване на известия в това отношение по периметъра на зоната, която ще бъде третирана. Пръскането на пестициди също ще бъде забранено, освен при определени дерогации – например, когато няма жизнеспособен алтернативен метод на приложение спрямо въздушното приложение. 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...