fbpx

През декември ЕК излиза с нова инициатива за продоволствената сигурност

ноември 14, 2022

Нашият евродепутат Атидже Алиева-Вели е участвала в извънредна среща с ЕК, където е поставила въпроси, свързани с тежкото положение на българските земеделци.

По време на срещата е станало ясно, че през декември ЕК ще представи нова инициатива, която ще е фокусирана в продоволствената сигурност във всичките й измерения и „двигателите“ за гарантирането й.
„Големият въпрос беше обмисля ли ЕК отваряне и преразглеждане на Многогодишната Финансова Рамка (МФР)? В Становище за разширяване на МФР за периода 2021-2027 г., ние членовете на Комисията по земеделие в ЕП призовахме Съвета да измени Регламента за МФР, за да предвиди достатъчно маржове, за да позволи техническата корекция на таваните и да отрази действителната инфлация“, коментира Вели. За съжаление представителите на ЕК не са изразили мнение по този въпрос.

Дългоочакваната конвергенция липсва

Поставен е също така въпросът за изравняване на плащанията, а до тогава да има допълнителна допълнителна подкрепа за държавите-членки с най-ниски плащанията по линия на ОСП.
Оцеляването на земеделските производители, които се опитват да издържат на инфлационния натиск и повишените цени на суровините и да гарантират продоволствената сигурност е повлияна и от различията в плащанията по ОСП. Българските земеделци след 15 г. членство в ЕС продължават да получават по-ниски субсидии. Така дългоочакваната конвергенция липсва. В момента субсидиите, които получават фермерите, „са изядени от инфлацията“. Днес 100 евро са различни от 100-те евро преди 1,2 или 3 години, напомня евродепутатът. От ЕК са поели ангажимент Комисията да разгледа въпрос след одобрение на Стратегическия план.
Българските стопани изнемогват 
„Освен това по време на срещата използвах възможността да запозная службите на ЕК и със ситуацията в сектор земеделие в България. Като единствения пълноправен член за България на Комисията по земеделие ежедневно получавам писма и обаждания от български земеделци, които меко казано изнемогват и всеки изминал ден все по-трудно се справят. Напомних и писмото на 24 асоциации на животновъди, изпратено и до комисар Войчеховски, с което изразиха несъгласие с определените ставки по обвързаната подкрепа. Това са максималните ставки по линия на обвързаната подкрепа, но като размер те са по-ниски от предишния програмен период“, казва още Атидже Алиева-Вели.
В този случай дипломатичният коментар от страна от ЕК е бил, че ситуацията в земеделието в България не е позитивна и те са запознати с нея. По време на извънредната среща нашият евродепутат е акцентирала върху необходимостта ЕК да извършва задълбочени оценки на бъдещите законодателни инициативи, взимайки предвид високите нива на инфлацията и въздействието, което ще имат тези предложение върху селското стопанство.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...