fbpx

Производител на зеленчуци ивнестира евросредства в специализирана техника

август 19, 2023

Подкрепата за инвестицията е в рамките на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Производствената дейност на „Селагро” ЕООД в Заветското село Острово е насочена към отглеждане на пшеница, слънчоглед и царевица за зърно. През последните няколко години земеделският производител отглежда и зеленчуци.

Производството на краставици-корнишони е на открито изисква инвестиции в нова специализирана земеделска техника, с която да се изпълняват агротехнически мероприятия с необходимата интензивност.

С финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на „Селагро” ЕООД чрез инвестиции в производствени материални активи”, земеделецът ще обнови и допълни активите си, свързани с производство на селскостопанска продукция. Подкрепата за инвестицията е в рамките на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Ще бъде закупен инвентар – култиватор, сеялка, плуг, дискова брана, торачка и надробител.  Прикачният инвентар е подходящ за агрегатиране към наличния в земеделското стопанство трактор с мощност 110 к.с. и за конкретни агротехнически дейности, които ще се извършват.

Общата стойност на проекта възлиза на близо 80 хил. лв.

Общата стойност на проекта възлиза на 77 400 лева, от които 38 700 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Проектните дейности се очаква да завършат в началото на 2025-та година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...