fbpx

Проучване на ЕК: Пчеларите могат специално да подбират и размножават вароа устойчиви пчели

март 16, 2022

Европейската комисия публикува на 15 март 2022 г. резултатите от пилотното проучване, озаглавено „Преструктуриране на веригата от медоносни пчели и програмата за развъждане и подбор на резистентността към вароа акар“, финансирано от ЕС. В рамките на този проект се извършва най-голямото проучване за избора на медоносни пчели, провеждано някога в Европа и се изследват възможностите за увеличаване на устойчивостта на наличните в търговската мрежа медоносни пчели към акара Вароа чрез селективно развъждане. Проучването също така анализира начините за подобряване на достъпа на пчеларите до устойчив материал. Резултатите от проучването ще допринесат за намаляване на лечението на пчелите с химически и фармацевтични продукти.

Изследванията се провеждат между 2018 и 2021 г. от консорциум (EURБЕСТ) на учени, пчелари, сдружения на животновъди и експерти по пчеларство от 11 държави от ЕС.

Медоносните пчели са подложени на огромен стрес от няколко години, поради интензифициране на селскостопанските практики, както и на климатичните промени и глобализацията, които носят нови болести на пчелите. Сред тях е паразитния акар Varroa destructor, която води до смъртта на повечето опазени колонии в рамките на няколко месеца, ако не се извършва лечение от пчеларите. От пристигането си в Европа в края на 1970 г. вароа засяга повечето колонии и представлява най-въздействащата патогенна заплаха за медоносните пчели и пчеларската индустрия в световен мащаб.

Изследването показва, че някои пчели са в състояние да развият защити и да оцелеят след нашествие от акара. Тъй като тази способност може да бъде предадена на следващото поколение, проучването открива възможността пчеларите специално да подбират и размножават вароа устойчиви пчели. И докато тази селекция може да даде добри резултати, това ще струва скъпо. Проучването заключава, че успехът на развъдните програми би зависил от тяхното измерение и последователно развитие в продължение на няколко години, както и от равнището на предоставяното финансиране.

Секторът на пчеларското стопанство на ЕС

Броят на кошерните кошер непрекъснато нараства в ЕС. През 2020 г. в ЕС има приблизително 19 милиона пчелни кошери, за които се грижат 615 000 пчелари.

Брой пчелни кошер в ЕС (в хиляди)Брой пчелни кошер в ЕС (в хиляди)

ЕС произвежда приблизително 275 000 тона мед, което го прави втори по големина производител на мед след Китай (500 000 тона).

Производството на ЕС се е увеличило с 15 % през последните 5 години, но ЕС все още не произвежда достатъчно мед, за да покрие собственото си потребление. Скоростта на самодостатъчност е около 60%.

 

Източник:  (europa.eu)

Снимки: Pixabay

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...