fbpx

Птицеферма в с. Балкански ще бъде модернизирана с финансиране по европроект

юни 14, 2022

Птицеферма в с. Балкански ще бъде модернизирана с финансиране по европроект, съобщи ОИЦ-Разград.

МБ ФАРМ ЕООД е бенефициент на евросредства по проект „Модернизиране на птицеферма в с. Балкански, община Разград”.  Той е одобрен по процедурата за целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 194 184.31 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на предприятието.

Проектните цели са модернизиране на земеделското стопанство, както и подобряване на неговите конкурентоспособност и биосигурност

Дейностите включват изграждане на ограда с плътна долна част и мрежа в поземлени имоти в землището на село Балкански с обща дължина 487 линейни метра, закупуване на трактор – челен товарач за оптимизиране на процесите по събиране и извозване на торовата маса, закупуване на технологично оборудване за угояване на пилета – бройлери в птицефермата.

Очаква се инвестицията да бъде завършена през октомври 2023-та година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...