fbpx

Селскостопанска статистика на ЕС: субсидии, работни места и производство

декември 6, 2021

Селското стопанство е важен отрасъл за всички страни от ЕС и всички те получават средства от ЕС чрез Общата селскостопанска политика (ОСП). Тези фондове подпомагат земеделските производители директно чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието и селските райони, действията в областта на климата и управлението на природните ресурси чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Селскостопански субсидии от ЕС по държави

През 2019 г. 38,2 милиарда евро са изразходвани за директни плащания към фермерите и 13,8 милиарда евро за развитие на селските райони. Още 2,4 милиарда евро са изплатени в подкрепа на пазара на селскостопански продукти, показва справка на сайта на Европейската комисия.

Правилата, уреждащи как се изразходват средствата от Общата селскостопанска политика, се определят от дългосрочния бюджет на ЕС. Настоящите правила важат до декември 2022 г., след което най-новата реформа на Общата селскостопанска политика ще влезе в сила и ще продължи до 2027 г.

Инфографика с карта, показваща размера на субсидиите от Общата селскостопанска политика на държави от ЕС през 2019 г.

 

Статистика за заетостта в селското стопанство на ЕС

Селскостопанската индустрия подкрепя 9 476 600 работни места през 2019 г. и 3 769 850 работни места в производството на храни (през 2018 г.) и представлява 1,3% от брутния вътрешен продукт на ЕС през 2020 г.

През 2019 г. най-много са заетите лица в селското стопанство в Румъния, докато Дания е страната с най-много хора, заети в производството на храни през 2018 г.

За всяко похарчено евро селскостопанският сектор създава допълнителни 0,76 евро за икономиката на ЕС. Брутната добавена стойност от селското стопанство – разликата между стойността на всичко, произведено от първичния селскостопански сектор на ЕС, и цената на услугите и стоките, използвани в производствения процес – е 178,4 милиарда евро през 2020 г.

Инфографика, показваща заетостта в селското стопанство (през 2019 г.) и производството на храни (през 2018 г.) по страна от ЕС.

 

Селскостопанско производство в Европа

Селското стопанство на ЕС произвежда богато разнообразие от хранителни продукти, от зърнени храни до мляко. ЕС е приел законодателство, за да гарантира, че храните, произведени и продавани в ЕС, са безопасни за консумация.

Стратегията на ЕС от фермата до трапезата, обявена през 2020 г., има за цел да гарантира, че храната се произвежда и по-устойчиво. Депутатите искат да намалят употребата на пестициди, за да защитят по-добре опрашителите и биоразнообразието, да сложат край на използването на клетки в животновъдството и да увеличат използването на земята за биологично земеделие до 2030 г.

Инфографика, показваща количеството произведени храни (през 2019 г.) в ЕС.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...