fbpx

Съгласуваността между Зелената сделка, ОСП и търговската политика на ЕС влизат в дневния ред на Съвета по земеделие и рибарство

февруари 21, 2022

Съветът по земеделие и рибарство ще се проведе в понеделник, 21 февруари от 10.00 часа в Брюксел . Срещата ще се председателства от френския министър на земеделието и храните Жулиен Денорманди. Европейската комисия ще бъде представлявана от комисаря по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакидес, комисаря по околната среда, океаните и рибарството Виргиний Синкявичюс и комисаря по земеделие Януш Войчеховски .

Министрите ще проведат дискусия относно начините за укрепване на съгласуваността между Европейския зелен пакт, общата селскостопанска политика (ОСП) и търговската политика на ЕС с оглед подпомагане на прехода към устойчиви хранителни системи.

Стратегиите „Готови за 55“ и „От фермата до трапезата“

ЕС се ангажира да направи своите селскостопански, хранителни и горски сектори по-устойчиви и уважаващи околната среда и хуманното отношение към животните, така че да отговори на основните предизвикателства на нашето време – по-специално тези, породени от изменението на климата и ерозията на биоразнообразие. Като част от Европейския зелен пакт, Комисията предложи серия от общи цели, включително пътната карта „Готови за 55“ за постигане на въглероден неутралитет през 2050 г. и стратегиите „От фермата до трапезата“ и тази за биоразнообразието.

Темите от дневния ред

Министрите ще обсъдят и необходимостта от подобряване на хуманното отношение към кучетата, отглеждани и продавани за търговски цели; спешно финансиране за сектора на свинското месо; преразглеждане на политиката за насърчаване на земеделието; етикетиране на яйца от свободно отглеждане; и условия на суша в Португалия и Испания. Те също така ще обменят мнения относно необходимостта от осигуряване на справедлив доход за фермерите, засегнати от високите цени на суровините.

В обедната почивка те ще участват в неформална дискусия за бъдещето на общата политика в областта на рибарството, председателствана от френския министър на морето Аник Жирарден.

В следобедните часове министрите ще проведат политически дебат относно предложения регламент, касаещ продуктите без обезлесяване. Следобедната сесия ще завърши с дискусия за пазарната ситуация на селскостопански продукти.

Свиневъден сектор

Въз основа на информация, предоставена от Комисията и държавите-членки, министрите ще проведат обмен на мнения относно пазарната ситуация по отношение на селскостопанските продукти. Дискусията ще фокусиране по-специално върху: въпросите в сектора на свинското месо; въздействието върху селското стопанство от нарастващите разходи за енергия, торове и фуражи; и други развития, засягащи селското стопанство, както бяха изтъкнати от държавите-членки.

Полската делегация ще предостави информация за предизвикателствата пред сектора на свинското месо в Европа. В момента той изпитва затруднения в резултат на негативни тенденции като например пренасищане на вътрешния пазар на ЕС поради високи нива на производство и прекъсвания на износа, високи цени на фуражите и енергията, по-нататъшни огнища на африканска чума по свинете и продължаващия отрицателен ефект от разпространението на пандемията COVID-19.

Фитосанитарни мерки при внос

По време на срещата, Комисията ще представи своите доклади за фитосанитарните мерки при внос в ЕС и за разширяването на използването на растителни паспорти в ЕС.

Комисията ще представи доклади в две области, свързани с фитосанитарното законодателство: прилагането и ефективността на фитосанитарните мерки, свързани с вноса на територията на ЕС, и разширяването на системата за растителни паспорти за всяко движение на растения за засаждане на територията на ЕС.

Целта на правилата на ЕС за здравето на растенията е да допринесе за устойчиво земеделско и градинарско производство и да помогне за опазването на обществените и частните зелени площи, горите и природния ландшафт.

Те също така се стремят да насърчават безопасната търговия и да смекчат въздействието на изменението на климата върху културите и горите. Правилата бяха актуализирани с фитосанитарния регламент, който влезе в сила на 14 декември 2019 г.

Осигуряване на справедлив доход за фермерите

Австрийската делегация ще предостави информация за необходимостта от осигуряване на справедлив доход за земеделските производители в ЕС. Те ще подчертаят заплахата, която постоянно ниските доходи представляват за земеделските стопанства.

След това те ще обсъдят инструменти, които потенциално биха могли да увеличат доходите на производителите, като например директивата за НЕПТ, организации на производители (ОП), устойчиви селскостопански практики, повишена информираност на потребителите и задължително етикетиране на произход в целия ЕС.

Преразглеждане на политиката на ЕС за насърчаване на земеделието

Полската делегация ще предостави още информация за преразглеждането на политиката на ЕС за насърчаване на земеделието. Политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство помага на фермерите и хранително-вкусовата промишленост да продават своите продукти на все по-конкурентен глобален пазар. Понастоящем Комисията извършва преглед на политиката, с цел да увеличи приноса й към устойчивото производство и потребление. Законодателно предложение по тази тема се очаква през първите шест месеца на 2022 г.

Източник: Pixabay

Етикетиране на яйца от свободно отглеждане

Холандската делегация от своя страна ще предостави информация за въздействието на инфлуенцата по птиците върху етикетирането на яйцата от свободно отглеждани кокошки.

От края на 2021 г. редица държави-членки, включително Холандия, изискват кокошките носачки да се държат на закрито, за да се преборят с епидемията от високопатогенна инфлуенца по птиците. Съгласно законодателството на ЕС относно пазарните стандарти, яйцата могат да бъдат етикетирани като такива от свободно отглеждани само ако периодът на „задържане“ на птиците на закрито продължава най-много 16 седмици. След този период яйцата от кокошки, отглеждани на закрито, трябва да се продават като „яйца от плевня“ и етикетите трябва да бъдат съответно променени.

Пресконференция с Дендорманди и Войчеховски ще се състои в понеделник вечерта.

 

Заглавна снимка източник: consilium.europa.eu

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Ден на отворените врати: Био орехи от Сортови семена ЕЛИТ

Ден на отворените врати: Био орехи от Сортови семена ЕЛИТ

Национална кампания Be Organic! Ви кани да вземете участие в отвореното събитие „Био фермите отварят врати: Био орехи от „Сортови семена – ЕЛИТ 2001“ ЕООД. Събитието ще се проведе на 10 октомври 2023 г. (вторник) от 11.00 до 15.00 часа и ще представи модерния цех за...

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...