fbpx

Три основни приоритета за селското стопанство, очертава програмата на Френското председателство

януари 6, 2022

На 1 януари 2022 г. за първи път от 14 години Франция пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз

Френското председателство ще следва основните политически линии, които президентът на страната Еманюел Макронизложи в речта си за суверенна, обединена и демократична Европа на 26 септември 2017 г. в Сорбоната. Френското председателство на Съвета на Европейския съюз ще продължи тази работа за по-приобщаваща, суверенна и демократична Европа.

Франция подготви своята двугодишна програма, която подробно описва приоритетите и насоките за нейната дейност по време на председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2022 г.

Приоритетите на председателството отговарят на очакванията на гражданите, изразени в гражданските дебати през септември в 18 френски региона като част от Конференцията за бъдещето на Европа. След словенското председателство Франция ще започне нов цикъл и ще работи като трио с Чехия, която поема председателството на Съвета на ЕС през втората половина на 2022 г., и с Швеция, която ще бъде ротационен председател през първата половина на 2023 г.

Въпреки кратката си продължителност, френското председателство си поставя амбициозни дългосрочни цели

Президентът Еманюел Макрон иска нов икономически модел на Европейския съюз, като силен акцент се поставя върху създаването на правилните работни места. Франция, както и Германия, иска Европа да бъде по-самостоятелна, да бъде единен и силен актьор на международната сцена.

Приоритети в секторите селско стопанство и риболов

Приоритетите на френското председателство по въпросите на европейския суверенитет, борбата срещу изменението на климата и насърчаването на устойчивото развитие са разпределени в секторите на селско, горско стопанство и риболов. Постигането на целите, които Европейският съюз си поставя в рамките на Зелената сделка, върви ръка за ръка с развитието на по-устойчиво земеделие и риболов, пише в програмата за френското председателство.

На първо място в прорамата за френското председателство е заложено насърчаване обмена в рамките на Съвета относно реципрочността на екологичните и здравните производствени стандарти между европейските продукти и тези, внесени от трети страни, така че вносните продукти да подлежат на определени производствени изисквания, прилагани в Европейския съюз, когато това е необходимо за укрепване на защита на здравето или околната среда във възможно най-голям мащаб, в съответствие с правилата на Световната търговска организация („огледални мерки“). Тази работа ще се съсредоточи върху въвеждането на секторни огледални мерки. Председателството също така ще започне работа по регламента за борбата срещу обезлесяване, което ще представлява значителна стъпка към по-доброто отчитане на стандартите за производство на вносни продукти.

Нисковъглеродното земеделие

Второ, особено внимание ще бъде отделено на нисковъглеродното земеделие и на въпроса за улавянето на въглерод в земеделските почви, за да се отбележи стъпка към изграждането на европейска система, позволяваща разпознаването и обобщаването на етикетите с ниско съдържание на въглерод, както и за насърчаване на действията, прилагани в стопанствата и горските предприятия за борба срещу изменението на климата.

Агроекологичен преход

На трето място, председателството желае да насърчи инициативи за ускоряване на агроекологичния преход и по този начин намаляване на употребата на пестициди, неразделна част от стратегията „От фермата до трапезата“ с цел създаване на справедливи хранителна, здравословна и екологична системи.

Френското председателство ще започне работа по преразглеждането на директивата за употребата на продукти за растителна защита, съвместими с устойчивото развитие (директива SUD), за да се ускори намаляването на употребата на продукти за растителна защита в рамките на Европейския съюз, да се насърчи и разгърне увеличената употреба на алтернативи, като се гарантира, че не се създава ситуация, при която не се оставя решение на фермера. Тази работа трябва да доведе до определянето на целите и прилагането на по-единни правила в рамките на Европейския съюз и запазване на неговия хранителен суверенитет, включително по отношение на реципрочността на производствените стандарти.

Освен тези инициативи, председателството ще се съсредоточи върху напредването на работата по предложението за регламент относно статистиката за суровини и селскостопански продукти, с оглед осигуряване на споразумение между съзаконодателите за модернизиране на регулаторната рамка за събиране на тези данни, относно преразглеждане на европейското законодателство по отношение на географските указания, за да се укрепи този модел, който е уникален в света и защитава качеството на европейските продукти, като също така отчита устойчивостта на производствените методи и преразглеждането на политиката за насърчаване на земеделието на Съюза продукти, за да се консолидира тази основна политика, като същевременно се гарантира нейната съгласуваност с целите на Зеления пакт за Европа.

По-устойчива Обща селскостопанска политика

Председателството приветства споразумението, постигнато през юни между Парламента и Съвета по време на португалското председателство за нова, по-устойчива Обща селскостопанска политика (ОСП), и работата, извършена по време на словенското председателство, за да доведе до публикуването на трите регламента, основателите на бъдещата ОСП. Това ще гарантира, че министрите ще участват добре в изпълнението на тази реформа, и по-специално в процеса на одобрение на националните стратегически планове (НСП) от Европейската комисия, и ще могат да ги обсъждат.

Председателството също така възнамерява да насърчи влиянието на Европейския съюз в многостранните форуми по въпросите на селското стопанство в широкия смисъл и на храните. То ще подкрепи прехода към устойчиви хранителни системи и ще гарантира съгласуваността на стратегиите, решенията и стандартите на тези международни органи със Зелената сделка за Европа, стратегиите, които го прилагат, и европейските разпоредби.

И накрая, председателството ще насърчи размисъл върху стратегията за превенция и контрол на високопатогенната инфлуенца по птиците и споделянето на опит между държавите-членки на практики, свързани с хуманното отношение към животните в земеделието. Ще бъдат обсъдени и промените, които трябва да бъдат предприети съгласно фитосанитарния закон, по отношение на дейностите по контрол на вноса и сертифицирането на търговията с растения между държавите-членки.

 

Снимки: Pixabay

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...