fbpx

Устойчивата употреба на продукти за растителна защита отново влиза в дневния ред на Съвета на министрите

юли 18, 2022

Министрите ще призоват за бързо приемане на национални стратегически планове от Комисията

Министрите на селското стопанство от ЕС ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят неотдавнашното предложение на Комисията във връзка с регламента относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита и да постигнат съгласие по заключения относно сектора на аквакултурите.

Министрите ще изслушат и презентация от чешкото председателство относно основните му приоритети в секторите на селското стопанство и рибарството. Освен това те ще обсъдят положението на пазара с оглед на руското нашествие в Украйна и прилагането на новата обща селскостопанска политика (ОСП), включително одобряването на национални стратегически планове.

В края на заседанието, те ще обменят мнения във връзка с регламента относно предоставянето на някои стоки и продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, както и във връзка с транспортирането на животни в ЕС, въздействието на неотдавнашната суша в държавите членки и санитарните и фитосанитарните мерки в рамките на СТО.глифозат, обработка, Agrozona.bg

Продукти за растителна защита

Министрите ще обсъдят неотдавнашното предложение на Комисията неотдавнашното предложение на Комисията във връзка с регламента относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита в рамките на стратегията „От фермата до трапезата“. Очаква се министрите да изразят опасенията си във връзка с предложените амбициозни цели за намаляване и да изтъкнат необходимостта от жизнеспособни устойчиви алтернативи на химическите пестициди, преди да определят задължителни цели за намаляване на равнището на ЕС и на национално равнище. Освен това се очаква те да изтъкнат, че е необходимо да се вземе предвид различната отправна точка на всяка държава членка.

Селскостопански пазари

Министрите ще изслушат информация от Комисията и ще обменят мнения относно настоящото състояние на селскостопанските пазари, особено в контекста на руското нашествие в Украйна. Те вероятно ще изразят загрижеността си във връзка с въздействието на войната върху цените на суровините и енергията. Освен това те ще обсъдят въздействието на наблюдаваните в последно време климатични условия в ЕС върху перспективите на държавите членки за тазгодишната реколта.

Прилагане на новата ОСП

Министрите ще обсъдят прилагането на новата обща селскостопанска политика (ОСП) и одобряването на стратегически планове. Във връзка с това те вероятно ще призоват за бързото приемане на национални стратегически планове от Комисията

АквакултуриДФЗ, морско дело, Agrozona.bg

Министрите ще приветстват документа на Европейската комисия „Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021—2030 г.“ и ще постигнат съгласие по заключения относно аквакултурите, с цел изграждане на устойчив, издръжлив и конкурентоспособен сектор на морските и сладководните аквакултури. По този начин те ще изтъкнат, че е необходимо на сектора да се даде подходящо високо ниво на приоритет, включително като се вземат предвид особеностите на всеки вид система за аквакултури, осигури се икономическа и социална стабилност и развитие на предприятията за аквакултури и се гарантира безопасността на предлаганите на пазара продукти. Заседанието ще бъде открито за обществеността.

Обезлесяване

Министрите ще обменят мнения по предоставената от председателството информация за актуалното състояние на регламента относно предоставянето на някои стоки и продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горите. Заседанието ще бъде открито за обществеността.

Транспортиране на животни

Въз основа на информация от делегацията на Дания министрите ще обсъдят необходимостта от актуализиране на законодателството относно транспортирането на животни в ЕС. Заседанието ще бъде открито за обществеността.

Суша

Делегацията на Унгария ще предостави информация за въздействието на неотдавнашната суша върху добива в страната. Тази информация ще бъде разгледана заедно с представянето на актуалната ситуация на пазара.

СТО и санитарни и фитосанитарни въпроси

Министрите ще обсъдят, от името на делегацията на Франция, санитарните и фитосанитарните мерки в рамките на Световната търговска организация (СТО). Заседанието ще бъде открито за обществеността.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...