fbpx

Фотоволтаиците – алтернатива за фермерите

януари 5, 2022

Възможностите, които се предоставят чрез зелените инициативи, могат да облекчат много стопаните

Селското стопанство е сфера на дейност с дълъг период на възвръщаемост, високо ниво на риск и тежки условия на труд. Към големия брой стоящи през фермерите задачи често се добавя и още една, свързана с трудността на подаване на електроенергия в селските местности.

Добра алтернатива на всички тези проблеми в днешно време са фотоволтаичните панели, които позволяват всяко стопанство да бъде независимо. Наличието на свободна територия и значителна площ на покрив и стени на сгради позволяват да се получи и да се акумулират големи количества безплатна електроенергия. Подобни системи могат да осигуряват работата на помпи, електропастири на пасища, екстрактори на мед, електроножици и друго оборудване, а също така и за покриват нуждата от електричество на обитаемите сгради, обори и др.

Парниците и оранжериите, оборудвани с фотоволтаични панели, не само съхраняват топлината и я акумулират, задържайки я вътре в съоръжението, но и осигуряват необходимия за растенията микроклимат.

Автономно захранване в планинските ферми

Има няколко начина за оползотворяване на енергията от слънцето чрез фотоволтаични системи, казва проф. Николай Найденов от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Според него земеделските стопани могат да се възползват от възможностите, които ще предложи новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез мерки, които ще осигурят финансиране на подобни проекти. Приоритет ще се дава на предложенията, които са свързани с изграждането на системи за локално електрическо захранване при недостъпност на мрежата до фермите, особено в планинските и селски райони.

„Напълно автономната фотоволтаична система за локално електрическо захранване може да се използва, ако мрежата е недостъпна за фермата или икономически пък е неизгодно да се продава ток на електропредприятието. Подобна система може да се използва за задоволяване на собствени нужди от електроенергия и тя да осигурява захранване на помпи за кладенци и системи за охлаждане, за осигуряване на ток на животновъдни ферми в планински райони“, обясни проф. Найденов по време на уебинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). С оглед на застъпването на повече зелени инициативи и в земеделието оползотворяването на енергията от слънцето може да бъде приложима в много сектори на селското стопанство.

Фотоволтаична система преимуществено за собствени нужди е вторият вариант на подобна станция. При нея стопанството може да покрива нуждите си от електроенергия и излишното да продава на електропреносното предприятие в региона.

„С фотоволтаична система преимуществено за собствени нужди може се да продава енергията, която е излишна или пък да потребява, когато на стопанството не му достига енергия. Предимство са малките инвестиции с възвращаемост за 4-7 години. Подходящи са за индустриални бизнеси с висока енергоемкост на производството“, обяснява проф. Николай Найденов. Подобни проекти могат да бъдат реализирани в различни обекти, като зеленчукови градини или овощни насаждения, където енергията да се използва за захранване на хладилни системи за съхраняване на продукцията.

панели

Под панелите растат и култури

В съвременната практика на отглеждане на селскостопански култури популярност набира технологията на двойно използване на земеделската земя – слънчеви електростанции се разполагат непосредствено над фермерските поля в Япония, Италия, Франция и Германия. Преди монтажа на фотоволтаичните системи трябва внимателно да се проучи консумацията на обекта, разкрива експертът от Русенския университе. Важно е и  да се предвиди ъгълът на падане на сянката и рискът от негативното й влияние върху растежа и развитието на растенията, добивите от реколтата.

Технологиите на използвате на слънчевата енергия в селското стопанство в горещите южни страни като Кипър, Турция, Гърция, Египет са особено интересни, тъй като незначителното засенчване в съчетание с модернизирана хидротехника оказват благоприятно въздействие върху обемите на отглежданата продукция.

Българският опит

Сред първите проекти, реализирани в областта на фотоволтаичните системи, е изпълненият от Местната инициативна група – Исперих (МИГ), чрез която бенефициентът – “ПИМ-Исперих” ООД закупува и инсталира фотоволтаична покривна система от 6kWp и вятърна турбина от 1kWp, контролери, инвертори и 24 батерии.

Резултатът  е красноречив: микропредприятието намалява сметката си за електроенергия със 75%, постигната е енергийна автономност и непрекъсната работа на бизнеса и са създадени допълнителни работни места.

Панели и във водата по примера на нидерландците

Нидерландският предприемач Винсент ван Даален реализира интересна идея чрез стартъпът Profloating, който предлага поставянето на слънчеви панели на повърхността на специални басейни с дъждовна вода.

В Нидерландия е известна друга практика – за събиране на дъждовната вода от покривите на сградите и използването й за поливане на растенията. Досега фотоволтаичните панели традиционно се разполагаха в тази страна на покривите на зданията, но Винсент ван Даален предлага те да се поставят на повърхността на тези басейни. Това ще позволи басейните да се използват за производството на възобновяема енергия, а също така и ще предотвратят растежа на водорасли във водата и нейното изпарение.

Панелите, които се внедряват в новия стартъп, се явяват екологични по четири точки. Те гененират „зелена“ електроенергия, произвеждат се от рециклируеми материали, създават плаващи зелени зони и защитават водата от изпарение и растеж на водорасли или дори подобряват нейните качества. Немаловажно е и, че плаващите панели позволяват да се получи по-голямо количество енергия, отколкото от панелите, разположени на земята.

Плаващите панели откриват нови възможности за двоен бизнесмодел. Те могат да се използват в езера за развъждане на риба или в оранжерийното производство, където има басейни за събиране на дъждовна вода. Интересът от страна на южните държави в значителна степен се обяснява с това, че панелите намаляват изпарението, тоест загубата на вода. По думите на ван Даален, загубата на вода в резултат на изпарение се явява глобален проблем. Използването на плаващите слънчеви панели позволява да понижите тези загуби и по този начин да участвате в решаването на екологичен проблем. Панелите се съединяват лесно, затова могат да се използват при различни условия. Освен това тези панели могат да се използват за отглеждане на растения на повърхността на водата. Плаващите слънчеви панели не развалят пейзажа, а обратното – правят го по-интересен. Затова те стават част от „арсенала“ и на ландшафтните дизайнери.

В Нидерландия 18% от цялата площ на страната е покрива с вода, което позволява да се развие производството на електроенергия чрез плаващи слънчеви панели без да бъдат засегнати площите за земеделие и околната среда.

оранжерия, панели

Прозрачни солари се „качват“ на оранжериите

Прозрачните слънчеви панели са многообещаващо изобретение, което позволява да използвате широко енергията на слънцето. За разлика от обикновените панели, те не засенчват пространството и не създават излишна сянка, можете да ги поставите дори на прозорците и да се наслаждавате на слънчевата светлина, докато батериите работят. Тънкият органичен полимер, от който са направени тези панели, пропуска светлината и прави материалът гъвкав и удобен за използване. Органичният слънчев панел може да се постави дори на покрива на оранжерията. Именно перспективата за отглеждане на реколта директно под слънчевите панели не е давала спокойствие на учените и те е трябвало да се убедят в това, че такава автономна оранжерия няма да влияе негативно на пониците.

Въпросът е в това, че слънчевите панели не пропускат пълния спектър от слънчева светлина – те филтрират вълните на определена дължина. Учените не били уверени как именно това ще окаже влияние на растежа и развитието на растенията, затова провели изследване в продължение на 30 дни като отглеждали маруля в четири различни оранжерии. Условията били еднакви във всяка, от температурата и поливането до торовете и нивото на въглероден двуокис. Отличавала се само светлината, която попадала върху посевите: над три оранжерии имало екрани, които филтрирали различни участъци от спектъра така, както това правят полупрозрачните слънчеви панели от различен тип. Растенията в контролната оранжерия расли под пълен спектър от бяла светлина. Учените не успели да установят значима разлика между контролните и експерименталните групи растения.

Предвижда се изследванията да продължат с други растения, например домати. За момента се отбелязва голям интерес от местни фермери към проекта, затова и производителите се стремят да представят повече доказателства за ефективността на прозрачните слънчеви панели и тяхната безопасност за реколтата.

Снимки: www.californiaagnet.com

www.nrel.gov

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...