fbpx

Хуманно отношение към животните: Отваря се консултация за насоки в стратегията „От фермата до трапезата“

февруари 16, 2022

Европейски орган за безопасност на храните открива обществена консултация на тема „Методологични насоки за разработване на мандати за благосъстоянието в контекста на стратегията от фермата до трапезата“. Обществената консултация е отворена от 14 февруари и коментари по темата ще се приемат до 28 март 2022 г., предаде ag-press.

Панелът на EFSA по здравеопазване и хуманно отношение към животните (AHAW) започна открита консултация относно проекта на научно становище относно Методологичните насоки за разработване на мандати за хуманно отношение към животните в контекста на стратегията от ферма до вилица.

Документът представя методологията за насоки за разработване на поредица от мандати, получени от EFSA от Европейската комисия относно хуманното отношение към телета, кокошки носачки, бройлери, свине, патици, гъски и пъдпъдъци, млечни крави, както и за благосъстоянието им време на транспортиране.

Методологичните насоки ще определят хармонизирани методи и стратегии, които да се прилагат последователно в становищата

Наред с други неща, документът изброява и описва последиците, за които е известно, че засягат хуманното отношение към животните. Документът включва и нова методология за оценка на благосъстоянието чрез сравняване на условията, на които животните са изложени във фермите, с „естествените“ условия (напр. ако им се предлага неограничено пространство).

EFSA will keep British experts despite Brexit [Part II] – EURACTIV.com

Източник: Euroactive

Коментарите няма да бъдат разглеждани, ако са изпратени на други езици освен английски или ако се подават след крайната дата на консултацията. Те също така няма да бъдат взети предвид, в случай, че  все още са в състояние на „чернова“ към крайната дата на консултацията, представени са под всякаква форма, различна от предвидената в инструкциите и съответната функция в инструмента (напр. коментари, направени по имейл, няма да се разглеждат) или са направени извън съответните полета на формуляра, например чрез част от поддържащи файлове, качени като допълнителни файлове. Коментари няма да бъдат разглеждани още, ако не са свързани със съдържанието на документа или обхвата на консултацията, съдържат жалби срещу институции, лични обвинения, неуместни или обидни изявления или материали или са свързани с аспекти на политиката или управлението на риска, които са извън обхвата на дейността на EFSA.

Предложените коментари в рамките на обществената консултация ще бъдат оценени в съответствие с критериите по-горе и ще бъдат взети предвид, ако се установи, че са уместни.

Авторско право

Лицата или организациите, участващи в обществено допитване до EFSA, са отговорни да гарантират, че притежават всички права, необходими за тяхното представяне и последващо публикуване от EFSA. Коментарите следва, наред с другото, да бъдат одобрени за авторски права, като се има предвид политиката за прозрачност и практиката на EFSA за публикуване на всички изявления. В случай, че подаването възпроизвежда съдържание на трети страни под формата на диаграми, графики или изображения, необходимите предварителни разрешения на притежателя(ите) на правата трябва да бъдат получени от респондента на обществената консултация.

Коментарите на трети страни ще бъдат оповестени публично в оригиналната си форма незабавно след крайната дата на консултацията и могат да бъдат използвани повторно от EFSA в различен контекст.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...