fbpx

COMAGRI ще отбележи 60-годишнината на ОСП

април 18, 2022

По време на заседанието на комисията ще бъдат обсъдени и мерки за преодоляването на кризата в сектора

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) към Европейски парламент на своето заседание на 20 и 21 април т.г. се предвижда да отбележи 60-годишнината на Общата селскостопанска политика (ОСП). Първият регламент за ОСП е публикуван на 20 април 1962 г. и влиза в сила през следващата година,

По време на заседанието на COMAGRI ще се обсъдят и редица наболели въпроси, сред които влиянието на кризата в Украйна върху цените на торовете и последиците за агрохранителния сектор, ефекта от сушата върху Иберийския полуостров и Югозападна Европа, правилата за производство на екологична и органична сол, проучване на стратегиите за адаптиране на веригата за доставка на захар след края на квотите за захар. Сред обсъжданите въпроси ще е и прехвърлянето на средства от кризисни резерви в подкрепа на селскостопанския сектор. По покана на комисията Георг Хауслер, директор по ресурси в ГД „Земеделие и развитие на селското стопанство“ на Комисията, ще разясни пред депутатите използването на резерва за селскостопанска криза за подпомагане на земеделските стопани, силно засегнати от кризата в Украйна. Прехвърляне на 350 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания следва да финансира част от пакета от извънредни мерки.

За целите на Зелената сделка се предвижда по време на заседанието на COMAGRI от страна на Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) да бъде представено проучване относно екстензивното животновъдство и органичните торове. ЕИСК разглежда екологичните, икономическите и социални предимства на тази форма на животновъдство и торене и ще бъдат представени възможните решения как тези практики могат да бъдат насърчавани и подкрепяни.

 

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...