fbpx

€ 686 млн. ще бъдат възстановени на европейските фермери

декември 1, 2021

Европейската комисия прие на 26 ноември 2021 г. регламент, който позволява на държавите-членки да възстановят 686 милиона евро на европейските фермери.

Кризисният резерв от 487,6 милиона евро не беше използван през 2021 г. и заедно с някои допълнителни бюджетни кредити, налични за възстановяване, следователно голяма част от сумите, приспаднати от директните плащания тази година, ще бъдат възстановени на земеделските производители от държавите-членки от 1 декември 2021 г.

През бюджетната 2021 година 879,8 милиона евро бяха приспаднати от директните плащания на земеделските производители по Общата селскостопанска политика (ОСП) за финансиране на резерва за селскостопанска криза и за да се гарантира, че общият таван на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) не е надвишен. Последното се дължи на факта , че таваните на директните плащания трябваше да бъдат установени преди да бъде сключено споразумение относно бюджета на ЕС за 2021-27 г.

Контекст

Концепцията за селскостопанския кризисен резерв и неговият механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Той беше приложен за първи път през бюджетната 2014 година. Приспадането се прилага само за подпомагане на доходи над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната 2021 година. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването към ЕС. За Хърватия, след като се присъедини към съюза през 2013 г., подпомагането на доходите по ОСП все още не е напълно въведено.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...