fbpx
ЕК настоява за по-устойчиво произведени вносни храни

ЕК настоява за по-устойчиво произведени вносни храни

При определени условия към вносните продукти могат да се прилагат и други здравни и екологични стандарти Европейската комисия публикува своята оценка за действията на ЕС за подобряване и насърчаване на здравните и екологичните стандарти на вносните селскостопански и...
ЕК настоява за по-устойчиво произведени вносни храни

Вносът на агрохрани на ЕС подпомага веригите на доставки

Кои обаче са рисковете, които създава той за участниците по веригата През периода 2005—2018 г. вносът на агрохрани на ЕС стана съставен основно от сурови и междинни продукти, като делът на крайните продукти намалява. Произходът им също еволюира, претърпявайки процес...