fbpx
Нови правила за държавните помощи в селското стопанство

Нови правила за държавните помощи в селското стопанство

Ще бъдат преразгледани няколко групи насоки и регламенти в селското, горското стопанство и рибарството До 13 март 2022 г Европейската комисия (ЕК) ще събира мнения от заинтересовани страни относно предложените промени на правилата за държавна помощ за секторите на...