fbpx
С проект по подмярка 4.1 овцевъди закупуват техника и оборудване за стопанството си на стойност над 370 000 лева

С проект по подмярка 4.1 овцевъди закупуват техника и оборудване за стопанството си на стойност над 370 000 лева

Подписан е договор за изпълнение на проект „Внедряване на нови технологии в животновъдното стопанство на Агро-вариант 3 ООД”. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез процедурата за Целеви прием за земеделски стопани в сектор...