fbpx
Прогноза: По-малко месо и мляко на трапезата на европейците до 2031 г.

Прогноза: По-малко месо и мляко на трапезата на европейците до 2031 г.

През следващото десетилетие пазарите на месо и млечни продукти ще бъдат повлияни от стремежите за постигане на устойчивост, обществените и здравните проблеми, както по отношение на производството, така и по отношение на потреблението. Това показват прогнозите от...