fbpx
Новата ОСП трябва да работи в синхрон със стратегиите за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“

Новата ОСП трябва да работи в синхрон със стратегиите за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“

Крайният срок за предаване на стратегическите планове за новата Обща селскостопанста политика на ЕС изтече в последния ден на 2021 г.. Веднъж щом държавите-членки предоставят своите стратегически планове на Европейската комисия, тя ще ги анализира и ще реши дали да ги...