fbpx

Амбиция на ЕС: повече защита на почвата, по-малко потребление на земя

ноември 19, 2021

Намаление на потреблението на земя до 2050 г. и безплатни проби от почвата за всички фермери в ЕС: това са целите на стратегията на ЕС за почвите. 

Европейската комисия представи стратегия почва за ЕС в сряда. Висшият европейски орган иска да създаде политическа рамка за справяне с почвите в ЕС. Освен всичко друго, Комисията планира да намали потреблението на земя в страните-членки на ЕС и да предложи безплатни проби от почвата на фермерите.

За заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс почвата играе централна роля в борбата срещу изменението на климата и сигурността на доставките в ЕС: „Тънкият слой, върху който стоим, формира основата за почти всяка храна, която ядем“ , каза холандецът в понеделник в Брюксел.

Какви мерки планира Европейската комисия?

  • Програма за безплатни почвени проби за фермери,
  • Насърчаване на изследванията върху почвата, систематично събиране на данни за почвите в Европа,
  • Правно обвързващи цели за ограничаване на отводняването на блатните почви.
  • До 2050 г. страните-членки на ЕС също трябва да намалят потреблението си на земя
  • Подобряване на деградиралите и замърсени почви.

Освен това Европейската комисия би искала да проучи различни инструменти, за да постигне 50% намаляване на загубите на хранителни вещества. Включително възможността да се изисква от фермерите да използват 20% по-малко тор.

За да приложи тези мерки, Европейската комисия планира закон за здрави почви. В него тя иска да задължи страните членки на ЕС, наред с други неща, да си поставят амбициозни цели срещу потреблението на земя. Европейската комисия иска да представи конкретни предложения за законови текстове през 2023 г., според почвената стратегия.

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...