fbpx

„Be organic!“ ще насърчава биологичното земеделие и консумацията на чиста храна в България

 

Насърчаване на устойчивото производство на биохрани в България и информирането на потребителите у нас за ползите от чистата храна ще са във фокуса на проекта CAP Green Zone: Be Organic!, който стартира на 1 август 2023 г. и ще продължи до 31 юли 2024 г.

Проектът залага редица информационни мерки, които ще се прилагат в рамките на 1 година и ще повишат знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието.

Be Organic! ще информира гражданите, земеделските стопани и неземеделските стопани относно Общата селскостопанска политика (ОСП), включително националните стратегически планове по ОСП, Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологичното разнообразие и Плана за действие за биологичното производство.

Be Organic! е продължава усилията на проекта CAP Green Zone за повишаване на интереса към новата ОСП на ЕС. Този път главна цел на Be Organic! е да информира заинтересованите страни относно Националния план за действие за развитие на биологичното производство и ключовите стратегии на ЕС, свързани с биологичното земеделие.

Сред предизвикатествата пред проекта се открояват повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на биопродуктите и представяне на сектора в светлината на неговите инвестиционни предимства, като акцентира върху безспорния принос на ОСП за икономическия растеж в селските райони.

На старта на новия програмен период CAP Green Zone: Be organic! ще обърне особено внимание на земеделските производители, които полагат усилия за опазването на околната среда и климата. Информационната кампания ще представи добри практики за това как ОСП подкрепя иновативните фермери в прехода към устойчивост на производството на храни и ограничаване на вредните емисии и устойчивото управление на природните ресурси.

CAP Green Zone: Be organic! повдига още веднъж обществения дебат за това как българското земеделие може да стане по-екологично с помощта на ЕС. За целта ще се приложат разнообразни информационни мерки, като:

 • Открити посещения на ферми за органично производство;
 • Създаване на интерактивна карта с биопроизводителите на територията на България
 • Развитие на мобилното приложение Farm Check, което проверява произхода на хранителните продукти и дали те наистина са био.
 • Тематични уебинари (проблеми и решения в сектора на пчеларството; дигитализация на органичното производство; улесняване на сертифицирането и снемане на част от административната тежест за биопроизводителите и влияние на органичното производство върху скъсяване на веригата на доставки)
 • Информационни кампании в рамките на фермерски пазари;
 • Публикации за работещи добри практики в сферата на биологичното земеделие и други.ОСП играе ключова роля в подкрепа на селскостопанския сектор и селските райони на ЕС. Тя има за цел да осигури устойчиво селско стопанство по отношение на икономическите, социалните и екологичните аспекти. В рамките на Европейския зелен пакт Комисията прие стратегия „От фермата до трапезата“ стратегия за биологичното разнообразие и план за действие за биологичното производство, като всички те са насочени към въпроси, свързани със селското стопанство и селските райони.Стратегията „От фермата до трапезата“ ще даде възможност за преход към по-устойчива продоволствена система на ЕС, която гарантира продоволствената сигурност, намалява отпечатъка на хранителната система на ЕС върху околната среда и климата и укрепва нейната устойчивост, защитава здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори.Стратегията за биологичното разнообразие, свързана със земеделието, насърчава възприемането на агроекологични практики и се стреми да увеличи земеделската земя, предназначена за биологично земеделие. Чрез производството на висококачествени храни с ниско въздействие върху околната среда биологичното земеделие ще играе съществена роля за развитието на устойчива хранителна система за ЕС.

  Планът за действие за развитие на биологичното производство има за цел да стимулира производството и потреблението на биологични продукти, да достигне 25% от земеделската земя под биологично земеделие до 2030 г., както и значително да увеличи биологичните аквакултури.

  ОСП е важен инструмент за управление на прехода към устойчиви системи за производство на храни и за засилване на усилията на европейските земеделски стопани да допринесат за целите на ЕС в областта на климата и за опазване на околната среда, както и за постигане на целите, определени в Европейския зелен пакт.


За проекта CAP Green Zone

(август 2021 – юли 2022)


Откъде идва храната, която слагамe на масата, поръчвамe онлайн или в заведение за бързо хранене? Полезна ли е? Какво съдържа? Къде ще отидат парите от сметката, която плащамe?

Въпроси, които модерният градски човек започва да си задава все по-често в наши дни. И с право.

За да отговорим на тези въпроси, ние от АБ Комюникейшънс стартираме информационната кампания CAP Green Zone, която цели да повиши знанията на широката общественост за  насърчаването на устойчивото производство на храни чрез новата Обща селскостопанска политика.

И ако предното изречение ви звучи прекалено сложно и е напът да ви откаже да четете, ще караме направо. В нашия сайт ще откриете отговори на следните въпроси:

– Какъв е пътят на храната от фермата до трапезата?
– Кои са добрите практики за иновации, които фермерите прилагат?
– Как модерните технологии подобряват живота в селските райони?
– Защо зеленото земеделие е толкова важно за всички?
– Как Европейският съюз помага в борбата с климатичните промени?


За кого е насочен този проект?

Основните целеви групи на информационната кампания CAP Green Zone са:

 1. Земеделска общност в България: всички заинтересовани страни, участващи в земеделието.
 2. Широката публика: хора от различни възрасти, с различни професии, които имат интереси към земеделието и производството на храни или обмислят да стартират бизнес в тази област
 3. Младежи в градовете и селата: За нас младите хора в градовете и селските райони са потенциални фермери и вярваме, че с тяхна помощ можем да насърчим развитието на зелената култура в областта на земеделието

Всеки, който се припознава в посочените целеви групи, може да се абонира за нашия електронен бюлетин и да получава пръв актуални новини за дейностите по проекта, както и за това как може да се включи в него.

Мисия:

Нашата мисия е подобрим разбирането за процеса на производство на храни сред всички заинтересовани страни в хранителната верига. Вярваме, че сред младите хора в големите градове и селските райони има бъдещи земеделци, които един ден ще реализират мечтата за по-зелено земеделие и по-здравословна храна на нашата трапеза.

 


Кои са специфичните цели на
CAP Green Zone?

 • Да информира всички заинтересовани страни в България за най-новите разработки в рамките на новата ОСП и Националния стратегически план
 • Насърчаване на устойчивото производство на храни, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегиите за биологичното разнообразие
 • Насърчаване на агроиновациите сред земеделската общност и широката общественост в България.
 • Представянето на сектора като привлекателен, предлагащ бизнес възможности за млади и иновативни земеделски производители, като същевременно подчертава приноса на ОСП за подпомагане на икономическия растеж в селските райони.

За АБ Комюникейшънс

AB Communications e рекламна агенция, специализирана в цялостното бранд, рекламно и комуникационно обслужване. Ние имаме повече от 12 години опит с клиенти в земеделския сектор и сектор „Хранително-вкусова промишленост“, включително и за организацията на ключови събития от календара на агрообществото в България: Национална среща на земеделските производители в България, Национален земеделски форум: ОСП след 2020 г, Конференцията: БГ храни на масата и други.

AB Communications е издател на онлайн медията Agrozona.bg – един от най-четените специализирани сайтове в България, посветен на сектор Земеделие – с над 200 хил. читатели месечно. Ние издаваме и Списание „А ЗОНА“ – бутиково месечно издание за агробизнес, обхващащо всички сектори на селското стопанство.