fbpx

Анализ на земеделските стопанства подпомага реденето на политиките в новата ОСП

ноември 25, 2021

За правилното редене на политиките в областта на селското стопанство и за прилагането на нов подход, който е залегнал в целите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2023 г Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ) разработи Анализ на структурата на земеделските стопанства, който се предвижда да изясни структурата и насочеността на фермите у нас и по този начин бъдещата ОСП да бъде по-справедлива и малките и средните стопани да получат необходимата им подкрепа.

„В рамките на последната реформа на ОСП за прилагането на нов подход на политиката след 2023 г. като начин за подобряване на качеството на изпълнението на ОСП беше разработен и нов модел за осъществяване на политиката, с който акцентът се прехвърли от спазването на изисквания към изпълнението на цели, и преразпределение на отговорностите между ЕС и държавите членки при повече субсидиарност. Стремежът е с новия модел да се постигнат по-добре целите на ЕС въз основата на стратегическо планиране, по-общи интервенции на политиката и общи показатели за качество на изпълнението, подобрявайки по този начин съгласуваността между целите на бъдещата ОСП с останалите цели на ЕС“, се казва в анализа.

Изследването на структурата на стопанствата ще даде възможност за определяне националната политика за насочване на подкрепата към малки и средни земеделски стопанства, с цел гарантиране на тяхна икономическа и социална устойчивост и осигуряване на продоволствената сигурност, коментират експерти.

Целта на изследването е да покаже структурата на земеделските стопанства в България, съобразно секторната им специализация, по определена за целта методиката, в зависимост от използваемата земеделска площ на стопанствата, размера на вложения труд, икономическия размер на стопанствата и пазарната им ориентация. Периодът на анализ обхваща 2014-2019 г., което позволява да се проследи тенденцията, различията и особеностите на развитие на специализацията на производството в секторите Растениевъдство и Животновъдство и браншове, като Плодове, Зърнопроизводство, Зеленчуци, Млечно и месодайно говедовъдство, Биволовъдство, Овцевъдство и козевъдство.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...