fbpx

Брюксел с план за насърчаване на свежи европейски селскостопански продукти през 2023 г

януари 2, 2023

Под мотото „Насладете му се, това е от Европа“, рекламната кампания ще популяризира органичните продукти и вегетарианската диета

Европейската комисия разкри своя годишен работен план, за да помогне на производителите на селскостопански храни да популяризират своите продукти както в рамките на ЕС, така и в чужбина, с акцент върху устойчивостта, качеството, хуманното отношение към животните и здравословните хранителни навици, съобщава euractiv.com.

В съответствие с политиката на ЕС за насърчаване на хранително-вкусовата промишленост за 2023 г. около 185,9 милиона евро ще бъдат отпуснати на европейски междусекторни организации за финансиране на рекламни кампании в страните от Европейския съюз и извън него, насочени към увеличаване на износа.

„Насърчаването на европейските селскостопански хранителни продукти и тяхното качество в ЕС и по света е важен аспект от подкрепата на Европейската комисия за фермерите и производителите. Нашата политика за насърчаване им помага да намерят нови пазари и да потвърдят репутацията на своите продукти“, каза комисарят по земеделието Януш Войчеховски.

Под мотото „Насладете му се, това е от Европа“, кампаниите имат за цел да повишат осведомеността за европейските селскостопански продукти и да привлекат вниманието към усилията на фермерите, които се опитват да отглеждат здравословна храна. Всички индустрии с изключение на тютюневата са допустими за субсидии от ЕС.

Според плана на Европейската комисия целта е да се отворят нови пазари, като същевременно се помогне на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор във време, когато производствените разходи постоянно растат.

Промоционалните кампании също са в съответствие с целите за устойчиво селско стопанство в ЕС, насърчаване на хуманното отношение към животните и насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, в съответствие с водещата стратегия „от фермата до масата“ 2019-2024 г.

Въз основа на това, което вече беше решено през 2022 г., промоционалната политика ще насърчи преминаването към растителна диета, ще покаже различни етикети като органично или страна на произход.

През 2023 г. субсидиите за селскостопански рекламни кампании ще бъдат сравнително равномерно разпределени, като съответно 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро ще отидат за кампании, насочени към продукти, продавани в и извън ЕС.

Например, една от последните кампании, наречена „Повече от храна в Индия“, не само обхваща събития с индийски търговски компании, но и местни социални медии за по-добър обхват. Примери за популяризирани продукти във веган сегмента, който се развива в Индия, са чешките ябълки и словашкото кисело зеле.

През следващата година Европейската комисия възнамерява да се насочи към страни и региони с висок потенциал за растеж на продажбите: Китай, Япония, Южна Корея и Сингапур, както и Северна Америка, Нова Зеландия и Австралия.

Същото важи и за Обединеното кралство, което е един от основните експортни пазари за селскостопански хранителни продукти от ЕС, което представлява 25 % от износа на ЕС-27.

Поканата за набиране на предложения за финансиране през 2023 г. ще бъде обявена на 19 януари.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...