fbpx

Влизат в сила нови правила за борбата с антимикробната резистентност

януари 31, 2022

Като амбициозна се определя целта до 2030 г да се намалят наполовина антимикробните препарати, които се използват в животновъдството

В борбата с антимикробната резистентност (АМР) в ЕС се прилага обновено законодателство относно ветеринарните лекарствени продукти. Прието преди три години и с начална дата на действие 28 януари 2022 г, това законодателство вече е крайъгълен камък в подкрепа на постигането на целите, определени в Европейския план за действие в областта на здравеопазването „Едно здраве“ и в Стратегията „От фермата до трапезата“ срещу антимикробната резистентност. Законодателството консолидира и водещата роля на ЕС на глобалната сцена, за да действа срещу АМР.
Приветствайки този етап, комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес направи следното изявление:
„Пандемията COVID-19 илюстрира как здравето на хората, растенията и животните, здравето на околната среда и продоволствената сигурност са взаимосвързани. Най-ясната илюстрация на тези връзки е тихата пандемия на антимикробната резистентност.
Поставихме амбициозна цел в нашата стратегия „От фермата до трапезата“ за намаляване наполовина на общите продажби на антимикробни средства от ЕС за селскостопански животни и в аквакултурите до 2030 г. С Европейския план за действие „Едно здраве“ имаме за цел да се справим с тази потенциална здравна криза, като се справим със здравето на хората, животните и растенията като един континуум. Новите правила ще бъдат от ключово значение за постигането на това.
В ЕС по-голямата част от антимикробните средства се прилагат при животни, за които се прилага същият основен принцип, както за хората: за лечение на заболяване и поддържането им здрави. Възможно е обаче да се намалят инфекциите и необходимостта от лечение на първо място, чрез подобрени хигиенни практики и ваксинация, както и – в случая на селскостопанските животни – биосигурността и животновъдството. Ограничаването на употребата на антимикробни средства трябва да бъде приоритет.
Новите правила ще гарантират, че от днес леченията от антимикробни средства за животни ще се прилагат, когато и само когато има реална нужда от тях. Заедно с новото законодателство относно медикаментозната фуражи, което ще забрани превантивната употреба и ще ограничи предписанията за антимикробни средства в медикаментозната фуражи, новите правила значително ще засилят борбата срещу АМР.
Новите правила също така ще насърчават наличието на обещаващи ветеринарни лекарства в бъдеще чрез стимулиране на иновациите и конкурентоспособността.
Насърчавам всички държави-членки да се уверят, че са въведени подходящите мерки и ресурси, за да се гарантира пълното функциониране на законодателството на място на национално равнище, както и да се превърне прилагането му в общ успех.
Новите правила укрепват позицията на ЕС е начело на глобалната борба срещу АМР, като същевременно ни оборудват с модерна, иновативна и годно за целта правна рамка относно ветеринарните лекарствени продукти.“

Приет през 2019 г., на 28 януари 2022 г. влиза в сила новият регламент относно ветеринарномедицинските продукти. Основните цели на законодателството са:
– създаде модерна, иновативна и годни за целта правна рамка,
– стимулират иновациите за ветеринарномедицински продукти и да увеличат наличността си,
– засилване на борбата на ЕС срещу антимикробната резистентност.
През последните години Комисията работи за приемането на около 25 делегирани акта и актове за изпълнение за допълване на настоящия регламент, половината от които до датата на прилагане на регламента.

 

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...