fbpx

ЕК: Опростява се процесът за одобрение на биологични продукти за растителна защита

февруари 15, 2022

Държавите-членки одобриха четири правни акта, които ще опростят процеса на одобрение и разрешаване на биологични продукти за растителна защита, които съдържат микроорганизми. Целта е да се предоставят на фермерите инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). Тези актове отразяват най-новите научни разработки и се основават на специфичните биологични свойства на микроорганизмите.

С тези актове Комисията постига целите на стратегията „От фермата до вилицата“.

Земеделските производители искат да имат достъп до устойчиви решения за защита на културите . Чрез улесняване на пускането на пазара на тези биологични продукти за растителна защита, земеделските производители – включително тези, които произвеждат биологични култури – ще разполагат с повече алтернативи за устойчива защита на културите .

С тези актове Комисията постига целите на стратегията „От фермата до вилицата“. Те ще бъдат разгледани внимателно от Европейския парламент и Съвета, след което ще бъдат приложими през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Какво представляват микроорганизмите и как могат да се използват като активни вещества в продуктите за растителна защита?

Микроорганизмите са бактерии, гъбички, вируси и протозои . Някои от тях са паразити или патогени на насекоми или други организми, които са вредители или причиняват болести по растенията. Поради своите биологични свойства, тези микроорганизми се използват в цял свят (включително в ЕС) от десетилетия за биологичен контрол на вредители и болести по растенията.

Микроорганизмите се срещат естествено в околната среда. Щамовете с най-добри свойства са тези, използвани в биологичния контрол за борба с вредители и болести при защита на културите.

Въпреки това, преди да бъде разрешено използването на микроорганизми, трябва да се провери дали употребата им е безопасна и няма отрицателни последици за здравето на хората и животните или към други нецелеви организми.

Как тези нови регламенти насърчават достъпа до пазара на микроорганизми, използвани в продукти за растителна защита?

Досега изискванията към микроорганизмите се основаваха на принципи, които бяха много сходни с тези за химически активни вещества .

Новите закони следват различен подход, който се основава на биологията и екологията на всеки микроорганизъм и взема предвид най-новите научни познания като превръщат ЕС в един от най-напредналите регулатори на световната сцена за тези продукти.

Биологичните свойства на микроорганизмите играят централна роля за оценката на риска и много данни, изисквани в новите актове за прилагане. Даден микроорганизъм може да бъде одобрен за употреба само ако е доказано, че не причинява заболяване при хора или животни.

По-подходящите за целта и гъвкавите изисквания също предполагат рационализирани досиета за кандидатстване, по-директна оценка на риска и по-кратки срокове за получаване на достъп до пазара на ЕС.

Как използването на микроорганизми ще допринесе за целите на стратегията „От фермата до вилицата“ и Зелената сделка?

Стратегията „От фермата до вилицата“ и Зелената сделка целят намаляване на зависимостта и употребата на химически продукти за растителна защита .

Микроорганизмите, използвани като агенти за биоконтрол в продуктите за растителна защита, предоставят на земеделските производители алтернативни инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита . Могат да се използват и в биологичното земеделие. Очаква се новите изисквания да доведат до по-бърз достъп до пазара на ЕС за съдържащи ги микроорганизми и продукти за растителна защита.

Безопасно ли е използването на микроорганизми в селското стопанство?

Микроорганизмите са били използвани от хората почти откакто съществува човечеството, например за целите на производство на хляб, сирене, бира и вино.

В съвремието тяхното използване е разширено. Те могат да се използват, например, като основни компоненти на пробиотици на хранителни/фуражни добавки или за производство на лекарствени активни вещества.

Микроорганизмите се срещат в природата и повечето от тях са безвредни 

Много от тях играят ключова роля в екосистемите, например чрез разлагане на органичната материя в почвата, за да я направят достъпна за други организми, или чрез обогатяване на почвата с атмосферен азот („азотно фиксиране“), за да стане достъпна за растенията.

Микроорганизмите, както всички други активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита (ПРЗ), могат да бъдат одобрени за употреба само ако отговарят на критериите за одобрение, определени в Регламента за пускане на пазара на ПРЗ .

Държавите-членки, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Комисията оценяват всяко активно вещество за безопасност за хората и околната среда, преди да може да бъде пуснато на пазара и използвано в продукт за растителна защита. Във втора регулаторна стъпка държавите-членки разрешават всеки продукт за растителна защита, съдържащ одобрен активни вещества, за предвидената употреба.

Понастоящем повече от 60 микроорганизма са одобрени в ЕС, след като научна оценка на риска потвърди, че употребата им в продукти за растителна защита е безопасна.

Вируси – оръжие за растителна защита

Няколко вируса, които са силно специфични за насекоми или растения, понастоящем са одобрени в ЕС за целите на растителната защита и са доказано безопасни от много години. Тъй като са силно специфични към тясна група вредители по растенията , те не могат да заразят хора или други организми, които не са вредители по растенията.

Важно е да се подчертае, че вирусите, подобно на други микроорганизми, няма да бъдат одобрени, ако причиняват заболяване при хората. Държавите-членки и Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) оценяват безопасността за човешкото здраве и околната среда преди одобрение.

Ефикасност на продуктите за растителна защита (ПРЗ), съдържащи микроорганизми

Биологичните продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми, могат да бъдат по-малко ефективни от химикалите, например поради тесния кръг гостоприемници и защото като живи организми те изискват оптимални условия за успешен контрол на вредителите. Това ги прави и по своята същност по-безопасни от химикалите.

Въпреки това, използването на такива биологични алтернативи играе ключова роля в биологичното земеделие , където фермерите могат да  използват микроорганизми като агенти за биологичен контрол. Микроорганизмите също са от решаващо значение за интегрираната борба с вредителите (IPM), която фермерите трябва да използват в ЕС.

IPM също така има за цел да запази използването на пестициди и други форми на интервенция само до нива, които са икономически и екологично оправдани, като могат да се използват и други мерки като сеитбообращение, избор на подходящи сортове и техники за отглеждане.

Въздействие върху биологичното земеделие

Биологичното земеделие е ключов сектор за селското стопанство в ЕС. През 2019 г. в ЕС има почти 330 000 биологични земеделски производители с до 20% дял от земеделските площи в държавите-членки. В допълнение, една от целите на стратегията „От фермата до трапезата“ се отнася до увеличаването на общата земеделска земя с биологично земеделие в ЕС , като най-малко 25% от земеделската земя в ЕС ще бъде под биологично земеделие до 2030 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...