fbpx

Европа гарантира доставките на храни и в случай на криза

декември 14, 2021

Министрите на земеделието одобриха заключения относно план за защита на системата на ЕС за доставки на храни от бъдещи заплахи по време на срещата на министрите на Съвета на ЕС. Планът за действие при извънредни ситуации във връзка с доставката на храни и продоволствената сигурност, разработен от Комисията като част от стратегията „От фермата до трапезата“, ще помогне на ЕС да се справи с предизвикателствата, включващи екстремните метеорологични явления, здравето на растенията и животните и недостига на основни ресурси като торове, енергия и труд.

В заключенията си Съветът приветства предложения план за действие при извънредни ситуации и отчита необходимостта от гарантиране на европейската продоволствена система срещу потенциални рискове в бъдеще. Въпреки че съществуващите механизми успяха да смекчат най-тежките последици от сегашната пандемия, министрите постигнаха съгласие, че извлечените от COVID-19 поуки следва да послужат за основа на подхода на ЕС към бъдещи бедствия.

По-специално държавите членки подчертават значението на вътрешния пазар и на факта, че трансграничната мобилност на хора, стоки, услуги и капитали следва да се поддържа в случай на криза. Освен това те подкрепят създаването на постоянен механизъм за надзор на равнището на готовност на Европа при заплахи по отношение на продоволствената сигурност.

Министрите отчитат и необходимостта от укрепване и надграждане на съществуващите инструменти за справяне с проблемите на продоволствената сигурност, така че да няма припокриване, както и от зачитане на националните компетентности в съответствие с принципа на субсидиарност. Накрая, те подчертават значението на ефективната комуникация със заинтересованите страни и широката общественост за борба с дезинформацията и за поддържане на общественото доверие.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...