fbpx

Европейската комисия прие три нови инициативи, за да направи Общността по-зелена

ноември 18, 2021

До 2023 г пишат нови правила за здравето на почвите

Европейската комисия прие три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за овладяване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС с цел стимулиране на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци и свързаните с отпадъците предизвикателства пред трети държави. Комисията представи и нова Стратегия за почвите с цел възстановяване, устойчивост и подходяща защита на всички европейски почви до 2050 г.

Според изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс в основата на регламента за обезлесяването е насърчаването на устойчивото потребление, а новата Стратегия за почвите ще даде възможност за подобряване на състоянието на почвите, за тяхното устойчиво използване и за осигуряване на необходимата правна защита.

Опазването на горите

Комисията предлага нов Регламент за ограничаване на обезлесяването и деградацията на горите. Само в периода от 1990 г. до 2020 г. светът е изгубил 420 млн. хектара гори – площ, по-голяма от територията на Европейския съюз. Чрез предложените нови правила ще се гарантира, че продуктите, които гражданите на ЕС купуват, използват и потребяват на пазара на Съюза, не допринасят за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб. Основният двигател на тези процеси е разрастването на селското стопанство, свързано със суровини като соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе, както и някои от производните им продукти.

В Регламента се определят задължителни правила за комплексна проверка на дружествата, които искат да продават тези стоки в ЕС, за да се гарантира, че на пазара на Съюза са разрешени само законни и несвързани с обезлесяване продукти. Комисията ще използва система за сравнителен анализ за оценяване на държавите и тяхното равнище на риск от обезлесяване и деградация на горите, свързани с включените в обхвата на регламента стоки.

По-строг контрол на износа на отпадъци

Съгласно преразгледания Регламент относно превозите на отпадъци Комисията изпълнява целите в областта на кръговата икономика и нулевото замърсяване, като предлага по-строги правила за износа на отпадъци, по-ефективна система за движението на отпадъци като ресурс и решителни действия срещу трафика на отпадъци. Износът на отпадъци в държави извън ОИСР ще бъде ограничен и ще се позволява, само ако трети държави искат да приемат някои отпадъци и могат да ги управляват по устойчив начин. Износът на отпадъци в държави от ОИСР ще бъде наблюдаван и може да бъде преустановен, ако предизвиква сериозни екологични проблеми в държавата на местоназначение. Съгласно предложението всички дружества от ЕС, които изнасят отпадъци извън Съюза, следва да гарантират, че съоръженията, които получават техните отпадъци, подлежат на независим одит. Необходимо е резултатите от одита да показват, че тези съоръжения управляват отпадъците по екологосъобразен начин.

Предвижда се в рамките на ЕС установените процедури да бъдат значително опростени, като се улесни повторното навлизане на товари с отпадъци в кръговата икономика, без да се намалява необходимото равнище на контрол.Денят на почвата, Agrozona.bg

Нова Стратегия за почвите

Новата Стратегия на ЕС за почвите, която е важен резултат от Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. за борба с кризите, свързани с климата и природата, също бе представена от ЕК. Почвите в добро състояние са основата за 95 % от храната, която консумираме, те са дом на 25 % от биологичното разнообразие в света и най-голямото въглеродно депо на планетата. Но 70 % от почвите в ЕС не са в добро състояние. В стратегията се определя рамка с конкретни мерки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на почвите и се предлага набор от доброволни и правно обвързващи мерки. Целта на стратегията е да се увеличи въглеродът в почвата на земеделските земи, да се води борба с опустиняването, да се възстановят деградиралите земи и почви и да се гарантира, че към 2050 г. всички почвени екосистеми ще бъдат в добро състояние.

В стратегията се призовава да се осигури същото ниво на защита на почвите, каквото имат водата, морската среда и въздухът в ЕС. Това ще стане чрез предложение до 2023 г. за нов закон за здравето на почвите, след като бъде извършена оценка на въздействието и консултация на широка основа със заинтересованите страни и държавите от ЕС

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...