fbpx

Европейската комисия стартира обсерватория за селските райони

януари 27, 2023

Тя ще се използва за информиране на изготвянето на политики, свързани със селските райони, за оценка на въздействието на инициативите на ЕС в различни области на политиката и за проследяване на напредъка

Европейската комисия (ЕК) стартира нова инициатива – Обсерватория за селските райони, която ще предоставя на потребителите богата информация с едно кликване за всички градски, междинни и селски райони в страните от ЕС, информират от ЕК. „Търсите ли гъстотата на населението, средното разстояние до здравните заведения или широколентовата скорост във всеки селски район, община или регион в Европейския съюз? Това вече е възможно благодарение на новосъздадената селска обсерватория“, се казва в съобщението на Комисията. Повече и по-добри данни са от съществено значение за разбирането на селското измерение на икономическите, социалните и демографските условия и за предприемането на действия по тях. Обсерваторията дава възможност да се сравняват различни територии, за да се отразят многобройните измерения и разнообразието на селските райони. Тази обсерватория ще се използва за информиране на изготвянето на политики, свързани със селските райони, за оценка на въздействието на инициативите на ЕС в различни области на политиката (това, което се нарича проверка на селските райони) и за проследяване на напредъка по съответните показатели за Плана за действие на ЕС за селските райони и Пакта за селските райони. Тя също така редовно ще предоставя актуализирани доказателства, включително за по-нататъшно разработване на политики.

Данните са организирани в различни раздели. „Фокус върху селските райони“ показва как селските райони във всяка страна се сравняват с тези, класифицирани като градски или междинни, като се използват показатели по няколко теми, като Демография и миграция, Икономическо развитие, Пазар на труда, Туризъм, Образование, Инфраструктура и достъпност, Социално включване, Околна среда и климат, Здраве.

В раздел „Тенденции“ потребителите могат да визуализират на карта тези показатели и да сравнят региони, подрегиони и общини. Когато е възможно, се показват и бъдещи прогнози.

Разделът, наречен „Моето място“, дава подробен преглед на всяка община.

Платформата може също така да сравнява различни места, големи или малки, във всички тези категории.

В допълнение към тези функционалности, няколко научни статии за различни аспекти на селския живот ще бъдат публикувани от обсерваторията всяка година. Тази жива платформа, поддържана от Съвместния изследователски център, ще се актуализира редовно с нови показатели и визуализация на данните. На уебсайта ще бъдат добавени и нови инструменти за сътрудничество, посветени на визията на ЕС за селските райони за по-добро обслужване на нуждите на селските райони на ЕС, и по-специално на Общността на Пакта за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...