fbpx

ЕК настоява за по-устойчиво произведени вносни храни

юни 6, 2022

При определени условия към вносните продукти могат да се прилагат и други здравни и екологични стандарти

Европейската комисия публикува своята оценка за действията на ЕС за подобряване и насърчаване на здравните и екологичните стандарти на вносните селскостопански и хранителни продукти. Той идентифицира областите за по-нататъшни действия. Докладът е част от стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ за насърчаване на устойчиви хранителни системи и представя инструментите, с които ЕС разполага за насърчаване на стандартите за устойчивост при вноса. Той е изготвен по искане на Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС. ЕС вече има стабилна санитарна и фитосанитарна система, която гарантира високо ниво на защита на здравето. Всички вносни храни трябва да отговарят на строгите санитарни и фитосанитарни изисквания на ЕС. Докладът потвърждава, че при определени условия към вносните продукти могат да се прилагат и други здравни и екологични стандарти (включително стандарти за хуманно отношение към животните), свързани с процесите и производствените методи. Това ще изисква внимателна оценка за всеки отделен случай, за да се гарантира спазването на международните задължения на ЕС, включително правилата на СТО.

Докладът за действията на ЕС за подобряване и насърчаване на здравните и екологичните стандарти на вносните селскостопански и хранителни продукти ще бъде представен от комисарите Стела Кириакидес и Януш Войчеховски за дискусия на Съвета на министрите на земеделието, насрочен за 13 юни.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...